Video giới thiệu

Ảnh hoạt động

Ý cầu nguyện tháng 1/2019
Ý cầu nguyện:

Cầu nguyện cho tôi và toàn dân Việt Nam.

Xin thi hành án tử các đại biểu quốc hội theo danh sách các nhiệm kỳ từ năm 2010 đến nay.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng xin Ngài sai thiên sứ thi hành công lý thi hành án tử của các đại biểu quốc hội Việt Nam có nhiệm kỳ từ năm 2010 đến nay,
Nguyên nhân họ quá chai lì không chịu ăn năn và thời gian chờ đợi theo Luật Việt Nam quy định hiện nay là trong vòng ba ngày phải thi hành xóa đăng ký thế chấp khi đã có đơn yêu cầu, thế nhưng nay đã đến năm thứ 16 ( mười sáu) 2003 – 2019 họ vẫn chai lì, Xin Ngài cho thi hành án tử trước khi Ngài trở lại trên đất này khi Ấn thứ bảy kết thúc.

Nhân Danh Jesus Christ A-men


Ý chung:

Cầu cho tất cả những ai đang sống trong cảnh sợ hãi, bất bình an sẽ sống trong bình an của Chúa Jesus trở lại trên đất này .

Thông báo

Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh