Thổ dân Mỹ châu và Úc châu theo kinh thánh

Thổ dân da đỏ châu Mỹ và da đen châu Úc theo kinh thánh

 Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Theo kinh thánh các ông tổ này sau khi sanh con ở đất liền gọi là châu lục địa dính liền nhau ngày nay là Á, Phi, Âu thì được đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm sanh con trai và con gái,

Sự kiện nước lụt thời Noah chỉ ở lục địa dính liền nhau là Á, Phi, Âu, phần kinh thánh ghi;

“22 –  Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết.

23 –  Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời, chỉ còn Nô-ê và các loài ở với người trong tàu mà thôi. ”

Sáng-thế-ký 7: 22- 23

KINH THÁNH GHI HAI ÔNG TỔ SAU KHI SANH CON DUY TRÌ Ở LỤC ĐỊA THÌ ĐI CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. 22 Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. 23 Vậy, Hê-nóc hưởng thọ được ba trăm sáu mươi lăm tuổi. 24 Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” (Sáng-thế-ký 5: 21- 24)

“9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.” (Sáng-thế-ký 6: 9- 10)

Căn nguyên có các chủng tộc Á, Phi, Âu:

“20 Vả, Nô-ê khởi cày đất và trồng nho. 21 Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình. 22 Cham, là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. 23 Nhưng Sem và Gia-phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thụt lui đến đắp khuất thân cho cha; và bởi họ xây mặt qua phía khác, nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. 24 Khi Nô-ê tỉnh rượu rồi, hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, 25 bèn nói rằng: Ca-na-an đáng rủa sả! Nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó.

26 Người lại nói rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Sem thay; Ca-na-an phải làm tôi cho họ! 27 Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem; còn Ca-na-an phải làm tôi của họ.

28 Sau khi lụt, Nô-ê còn sống ba trăm năm mươi năm. 29 Vậy, Nô-ê hưởng thọ được chín trăm năm mươi tuổi, rồi qua đời.” (Sáng-thế-ký 9: 20- 28)

Sau khi Nô-ê nói tiên tri về con cháu mình thì cũng đi cùng Đức Chúa Trời trong khoảng ba trăm năm sanh con trai và con gái tức các thổ dân Úc châu trong thời này sống 300 năm thì phải sanh sản.

Thổ dân châu Mỹ thuộc chủng tộc Enoch

Thổ dân châu Úc đầu thế kỷ 20 năm 1902 thuộc chủng tộc Noah sau khi vợ chồng Noah sanh 3 con trai đại diện Á, Phi, Âu

 

Loài vật muôn thú ở Úc châu và Mỹ châu không bị hủy diệt thời nước lụt Noah

 

Các chủng tộc Á- Phi- Âu hình thành sau vụ tháp Ba-bên nên các chủng tộc này trẻ hơn chủng tộc châu Mỹ và châu Úc.

Kinh thánh dùng từ châu Mỹ và Úc là cù lao xa các cù lao ở Indonesia cũng được bảo tồn muôn thú đó là rồng komodo kinh thánh gọi là rồng, tôi gọi là khủng long

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.