Đã tìm ra bầy thú 666 ở Khải Huyền 13: 18

Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 2022

Đã tìm ra bầy thú 666 sách Khải Huyền ghi 13: 18
666 là con người ác như dã thú và ngu nên dính bẫy tiên tri giả
“18 – Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu. ”
Chỉ tính thú tham gia LHQ là 193 – VN còn 192 vì danh sách VN có 474 thú khoát áo đại biểu Quốc hội
474 + 192 = 666
Các nước mỗi nước chỉ 1 thú VN bầy thú, Covid-19 193 nước ép dân mình tiêm vắc xin covid-19 bẩn.

*Thế giới có 204 nước nhưng chỉ tính số nước tham gia LHQ là 193 nước

* Quốc hội Việt Nam 6/6/2022 chỉ 498 đại biểu và số thường trực họp chỉ 474 số còn lại bị lao lý, tế nhị nên phải luôn vắng họp.

Sự kiện hình phạt nhóm 666 và tiên tri giả, tiên tri giả là nhà sản xuất vắc xin covid-19 dỏm.

“-  Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.” Khải Huyền 19: 20

Thời điểm cuối thi hành hình phạt

11/9/2022

 

Danh sách bầy thú ở Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.