Đã tìm ra bầy thú 666 ở Khải Huyền 13: 18

Việt Nam ngày 29 tháng 7 năm 2022

Đã tìm ra bầy thú 666 sách Khải Huyền ghi 13: 18
666 là con người ác như dã thú và ngu nên dính bẫy tiên tri giả
“18 – Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu. ”
Chỉ tính thú tham gia LHQ là 193 – VN còn 192 vì danh sách VN có 474 thú khoát áo đại biểu Quốc hội
474 + 192 = 666
Các nước mỗi nước chỉ 1 thú VN bầy thú, Covid-19 193 nước ép dân mình tiêm vắc xin covid-19 bẩn.

*Thế giới có 204 nước nhưng chỉ tính số nước tham gia LHQ là 193 nước

* Quốc hội Việt Nam 6/6/2022 chỉ 498 đại biểu và số thường trực họp chỉ 474 số còn lại bị lao lý, tế nhị nên phải luôn vắng họp.

Sự kiện hình phạt nhóm 666 và tiên tri giả, tiên tri giả là nhà sản xuất vắc xin covid-19 dỏm.

“-  Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng.” Khải Huyền 19: 20

Thời điểm cuối thi hành hình phạt

11/9/2022

Ngày 11/9/2022 đã qua sao nhóm 666 này chưa bị xử lý.

Vướng mắc nào để tôi sửa sai ah thấy rồi, hôm 3/9/2022 tôi đi đám tang một luật sư già xưa học cùng lớp luật sư và có uống chay vài lon ở đám tang vì đã làm được việc phước vì 2 vợ chồng luật sư già neo đơn không con cái, họ đau thương nên chưa khai tử và chết từ sáng sớm, tôi cùng một luật sư khác đi đến chính quyền địa phương yêu cầu hỗ trợ và đã liên hệ được vì luật sư chết có thẻ đảng cộng sản trên 20 năm nên phải được hỗ trợ cấp phường sau khi liên hệ ngồi chờ kết quả và quay lại đám tang họ chính quyền đã cung cấp âm thanh loa kéo công suất lớn và cho phường đội giữ xe, chúng tôi vào thông báo cho tang gia là sáng mai chính quyền sẽ đến làm giấy chứng tử tận nhà ..mọi người vui mừng mời chúng tôi vài lon và đã khuya hơn 10 giờ tối, tôi xin phép ra về bạn luật sư chỉ tôi nước giảm độ cồn để không bị phạt tôi cám ơn và nói để phạt cho nhóm này mau thăng bạn tôi không can tôi nữa vì nói tiếp tôi sẻ giải tiếp.

Theo nguyên tắc kinh thánh ” của Sê-sa trả cho Sê-sa và của Đức Chúa Trời trả cho Đức Chúa Trời”

Sê-sa hệ thống luật pháp trần gian, Đức Chúa Trời luật pháp tâm linh, vì 11/9/2022 tôi còn vướng biên bản phạt và hôm nay 14/9/2022 đã đóng phạt xong,

việc còn lại thuộc luật tâm linh khử bầy thú 666

Ngày 28 tháng 9 năm 2022

Sự kiện hủy diệt bầy thú 666 ghi trong Khải Huyền:

“11 – Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật;
Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu
12 – Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được.
13 – Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.
14 – Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài.
15 – Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng.
16 – Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: Vua của các vua và Chúa của các chúa.17 – Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời, mà rằng: Hãy đến, bây hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời,18 – hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn.

* Đấng trên chính là Đức Thánh Linh vì danh ngài vẫn chưa tỏ ( câu 12) nói về các đạo binh trên trời tức vô hình với loài người rất nhiều chứng cứ Đấng trên là Đức Thánh Linh vì danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời và cai trị họ bằng cây gậy sắt .. các cuộc hủy diệt ghi trong kinh thánh dùng từ Thần của Đức Chúa Trời và Chúa Jesus là tình yêu chết vì loài người còn Đức Thánh Linh là sức mạnh như sắt như gương vv trong Kinh thánh cũng ghi Thánh Linh là Chúa.

Sự kiện này sẽ có một số người nhiều hơn 666 là tiên tri giả cùng các nhóm người liên can lớn và nhỏ đã được liệt kê các câu tiếp theo:
“17 – Tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời. Người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa khoảng không của trời, mà rằng: Hãy đến, bây hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời,
18 – hãy đến ăn thịt các vua, thịt các tướng, thịt các dõng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cưỡi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. ”

Các vua là nhóm đại diện LHQ các tướng, dõng sĩ nhà sản xuất vắc xin covid-19, test covid-19 cùng các nhóm giúp sức và đồng loã lớn và nhỏ.

 

 

Danh sách bầy thú ở Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.