Tìm hiểu ngày Chúa chịu chết và giáng sinh

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2003
Biết chắc ngày Chúa phục sinh tìm hiểu ngày Chúa chịu chết, Kinh Thánh cho biết ngày Chúa phục sinh là ngày thứ nhất (19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Ðức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!( Giăng 20 :19) Theo các lời tiên tri thì ngày Chúa chịu chết đến ngày thứ ba sẽ sống lại, Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.( Lu-ca 24: 7) vậy ngày Chúa chịu chết = ngày Chúa phục sinh – 3 tức ngày thứ năm. Kinh Thánh cho biết Chúa bị đóng đinh vào lúc chín giờ sáng” Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba.( Mác 15: 25) và lúc Chúa chết khoản 3 giờ chiều .( Mác 15: 33-37) Nhưng khi chôn Chúa thì vào lúc chiều tối nghĩa là đã bước sang ngày thứ sáu, theo cách tính của người Do Thái thời ấy, vì sáu giờ chiều là bước sang ngày mới (Sáng 1 : 5)
Chúa Jêsus nói “40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.( Ma-thi-ơ 12: 40) Theo cách tính của người Do Thái thời ấy thì Chúa đã ở trong lòng đất ba đêm gồm đêm thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật còn theo cách tính của người Việt cũng như Quốc tế ngày nay thì Chúa đã ở trong lòng đất gồm đêm thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Đa số các quan điểm dù vô tình hay cố chấp đều cho rằng: Từ khi Chúa bị bắt cho đến khi chúa chịu chết và chôn diễn ra chưa đến một ngày trọn tức từ tối thứ năm cho đến chiều thứ sáu (theo cách tính ngày nay) và như vậy thì lời Chúa phán ( Ma-thi-ơ 12 : 40) chưa ứng nghiệm cũng như đầy sự mâu thuẫn với toàn bộ kinh thánh .
Diễn biến tuần lễ sau chót của Chúa Jêsus cho đến khi Chúa phục sinh :
Ngày thứ Nhất : Chúa sắp xếp địa điểm dự lễ vượt qua với các sứ đồ đến chiều thì bắt đầu nhập tiệc (Mác 14 : 12-17 ; Lu-ca 22 : 14 -17 )
Ngày thứ Hai: Chúa mở tiệc lập giao ước mới va økết thúc buổi tiệc, Chúa cầu nguyện cùng các môn đồ trên núi Ô-li-ve và bị bắt ( Mác 14 : 51-52),.. Chúa bị xét xử tại trụ sở toà của chánh quyền Do Thái giáo và những chứng dối không hiệp nhau nên toà án của chánh quyền Do Thái giáo không kết án được. ( Mác 14 : 55-60)
Ngày thứ Ba: Chúa bị giải đến quan tổng đốc Phi-lát và vua Hê- rốt để xét xử nhưng cũng không đủ bằng chứng để xử tội chết ( Mat 27: 1-2 ; Lu-ca 23 : 5-11) .
Ngày thứ Tư: Hê rốt trả Chúa về  Phi-lát vì không đủ chứng cứ đáng tử hình và Chúa tiếp tục bị Phi-lát thẩm vấn nhưng do áp lực từ chánh quyền Do Thái giáo .. nên kết án tử hình Chúa lúc 12 giờ trưa (Giăng 19 : 14b -16) và Giu-đa hoàn tất sứ mệnh của mình theo lời tiên tri(Mat 27 : 3 – 10)
Ngày thứ Năm: Làm thủ tục thi hành án từ lúc sáng sớm cho đến lúc Chúa bị đóng đinh lúc 9 giờ sáng ( Mác 15: 25) và chết trong lúc 3 giờ chiều.
Ngày thứ Sáu : Mới bắt đầu ngày mới vào lúc chiều tối thì chôn Chúa(Mác 15: 42- 47)
Ngày thứ Bảy: Ngày nghỉ và chánh quyền Do Thái giáo cắt cử lính canh mộ Chúa(Mat 27: 62 – 66).
Sáng sớm Ngày thứ Nhất của tuần mới Chúa Phục sinh
Kết: Chúa chịu chết và chôn vào ngày thứ Năm (theo cách tính ngày nay)
Tìm hiểu : Ngày Chúa giáng sinh
Theo người Việt thì ngày thứ Nhất gọi là ngày Chúa nhật hay Chủ nhật, như vậy tức là ngày của Chúa nghĩa là ngày Chúa giáng sinh và phục sinh cùng là ngày thứ nhất.
Vậy thì ngày Chúa dự lễ sinh nhật trên đất của mình với các sứ đồ lần cuối cùng trên đất được ghi trong sách (Mác 14 : 12-17)
Kinh thánh cho biết Chúa sinh nhật trên đất có thể là trong kỳ lễ vượt qua(Lu-ca 2: 41-42) Vì trong lúc Chúa giáng sinh sách Lu-ca cho biết “Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.” Như vậy cũng có nghĩa rằng khí hậu lúc ấy ấm áp, ngoài đồng có thức ăn cho bầy chiên. Và trong máng cỏ lúc ấy không có gia súc tức không có mùi chất thải của gia súc . Nên Chúa đã giáng sinh nơi máng cỏ (Lu-ca 2: 7 – 8).
KẾT: CHÚA GIÁNG SINH VÀO MÙA XUÂN VÀ LÀ NGÀY CHỦ NHẬT
Tìm hiểu : ĐẤNG CỨU CHUỘC CỦA NGƯỜI DO THÁI
Theo như các lời tiên tri trong Kinh Thánh thì Đấng ấy sẽ được sanh tại Si Ôn tức thành Đa Vít thuộc Jerusalem là kinh đô của người Do Thái 26 vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Ðấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ơn, Cất sự vơ đạo ra khỏi Gia-cốp; ( Rơ-ma 11: 26)
Trong truyện Giáng sinh Chúa Giê-xu, thì thiên sứ báo tin hôm nay tại thành Đa-vít sẽ sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa nhưng sau đó đã đính chính là Bết-lê-hem vì Chúa Giê-xu là đấng cứu thế là Christ của toàn thế giới và Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm về Đấng cứu chuộc một phần đối với người Do Thái, phần còn lại sẽ được ứng nghiệm hoàn tất về một Đấng mà sách tiên tri có đề cập: Khải huyền 12: 1- 5; 19:11- 16; cũng như những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai .
Lần đầu tiên vào năm 2014 người Tin lành phía nam chính thức tổ chức ngày Chúa chịu chết vào ngày Thứ Năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.