Lời thề máu với Con Thiên Chúa ứng nghiệm (vào năm 70 và 1945.)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2009

Lời thề xưa: “ Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi! “ 

“22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

23 Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.

25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!

26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

—————————–
“25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!”Huyết vô tội của Chúa “đổ trên chúng tôi ” tức những kẻ giết Chúa vào năm 70 của thế kỷ đầu tiên tức sau sự kiện giết Chúa khoảng 40 năm, khi người La-mã san bằng đền thờ của người Israel trong Jerusalem và phanh thây vương quốc Do Thái vĩnh viễn cho đến 1948 lập nhà nước Israel trong đó có dân Do Thái ( Judah )
Huyết vô tội của Chúa “đổ trên con cái chúng tôi” vào thời Hitle diệt chủng khoảng 6 triệu dân Israel từ năm 1939 cho đến năm 1945.
Đây cũng là lời cảnh báo với mọi người chớ nên thề độc

Người Israel đã phải trả bằng máu, máu họ đổ ra khắp châu Âu và Địa trung hải khi lời thề trả xong thì họ mới có được quốc gia như ngày nay kể từ năm 1948

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.