Kỳ Giao Thời 2023

 

Chào mừng xuân 2023

 Kỳ GIAO THỜI

2022 khép lại sự chết toàn cầu qua Covid-19 ngày 11/9/2022 cũng là 6000 năm Sa-tan hành hại loài người ( A- đam bị đuổi khỏi vườn Ê- đen đúng 6000 năm mốc 2019)

2019 – 2022 thời gian Covid-19 hành hại loại người,

2023 là năm giao thời bước vào 1000 năm Sa-tan bị tống ngục nên loài người hưởng Thái Bình

Bởi 7 Ấn mở từ 1914 đến 2019 cũng 105 năm là hệ số 3,5 mà trong Ấn Thứ Nhì có nêu

Năm giao thời kinh tế khó khăn và Covid-19 có quay lại nhưng không đáng lo.

Hình ảnh sau giao thời trên là thời Thiên niên kỷ Sa-bát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.