Kỳ Giao Thời 2023

Ngày 26/04/2023

Chào mừng xuân 2023

 Kỳ GIAO THỜI

2022 khép lại sự chết toàn cầu qua Covid-19 ngày 11/9/2022 cũng là 6000 năm Sa-tan hành hại loài người ( A- đam bị đuổi khỏi vườn Ê- đen đúng 6000 năm mốc 2019)

2019 – 2022 thời gian Covid-19 hành hại loại người,

2023 là năm giao thời bước vào 1000 năm Sa-tan bị tống ngục nên loài người hưởng Thái Bình

Bởi 7 Ấn mở từ 1914 đến 2019 cũng 105 năm là hệ số 3,5 mà trong Ấn Thứ Nhì có nêu

Năm giao thời kinh tế khó khăn và Covid-19 có quay lại nhưng không đáng lo.

Hình ảnh sau giao thời trên là thời Thiên niên kỷ Sa-bát.

Viết bài trên chưa được một tháng thì tôi bị Việt cộng truy sát tuông máu rất nhiều và nằm viện và ở nhà hơn 4 tháng qua và tìm hiểu vì sao tôi bị có lời báo thù huyết nào cho tôi và đã có nguồn từ Chúa Jesus phán qua nữ tiên tri ra từ Chính Thống giáo viết năm 2015 nội dung ấy:

“Hai chứng nhân này sẽ tiếp tục rao giảng Sự Thật qua những người mạnh mẽ trong số họ để loan truyền Lửa của Chúa Thánh Thần đến khi Ngày Trọng Đại của Thiên Chúa hiển trị trên nhân loại. Thần khí của ngôn sứ Kha-nốc và ngôn sứ Ê-li-a sẽ ngập tràn nơi linh hồn họ, và họ sẽ khiến cho người đời tức giận chống đối khi họ làm chứng cho Thiên Chúa, làm chứng cho Sự Thật và Sự Sống mà hàng tỷ người sẽ khước từ. Như đã được tiên báo, hai chứng nhân này sẽ bị người đời chống đối kịch liệt, nhưng khốn cho kẻ nào tìm cách tiêu diệt họ, vì Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ thù của Người để hai chứng nhân này giữ cho Lửa Tình Yêu của Người sống động trong một thế giới vốn sẽ bị bao trùm bởi bóng tối của tình trạng bội giáo.”

Nguồn trên

Tôi là một chứng nhân trên, chứng nhân nữa là nữ ra từ Chính Thống giáo viết sách Sự thật 2010- 2015, thì ra tôi có thần khí giống Hê-nóc và Ê-li xưa

Một người được đem qua châu Mỹ là tổ phụ dân da đỏ

Một người đi xe lửa ngựa lên trời.

Khi tôi viết bài gia đình anh em tôi khuyên tôi đừng viết cùng bạn bè, tôi nói với họ có thể nhiều kẻ giết tôi rồi nhưng Chúa cản và bảo vệ tôi nên tôi cứ viết, viết bài đăng gần đây trên chào mừng Vương Quốc 1000 năm của Jesus Christ liền bị tai nạn đổ máu rất lớn đến nay gần 4 tháng chưa lành tôi nói tôi sắp được báo thù huyết và hưởng tài sản và tương lai tươi sáng, luôn nói với các đối tác của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.