Ếm kinh tế nhà nước Việt Nam

Tin nóng: Ếm kinh tế nhà nước Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Sứ đồ Phao Lô ghi trong thơ Ga-la-ti 6:7-10, Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. 10 Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người,..”

Sự kiện vụ lừa đảo Huỳnh Thị Huyền Như và nguyên nhân chính lại là Vietinbank với số tiền khoảng 4000 tỷ Vnđ, sự kiện diễn ra tại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.
Tìm hiểu việc Vietinbank đã gieo từ thế kỷ trước nên nay phải gặt.
Vietinbank tức ngân hàng Công Thương Việt Nam ngày nay và trước năm 1978 có tên Việt Nam Công Thương Ngân Hàng, có trụ sở tại 93- 95 Hàm Nghi, thành phố Hồ Chí Minh.
Việt Nam Công Thương Ngân Hàng thành lập vào năm 1953 hoạt động đến năm 1977 thì chấm dứt và chuyển qua mô hình ngân hàng quốc doanh của ngân hàng nhà nước bởi Hiến pháp 1980 sau đó, tức nhà nước quốc hữu hóa tất cả các hệ thống ngân hàng tư, và ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm xử lý khách hàng còn liên can của hệ thống ngân hàng tư trước năm 1978.
Tại thành phố Hồ Chí Minh có một khách hàng lớn của hệ thống ngân hàng trước năm 1978 trong đó có liên can đến Việt Nam Công Thương Ngân Hàng, họ đã thanh toán hết khoảng nợ vào năm 1977, nhưng vì khách hàng này còn nợ tại Sài Gòn ngân hàng một khoản nợ khác nên ngân hàng nhà nước chưa giải trừ khối bất động sản tại Việt Nam Công Thương Ngân Hàng đã thanh toán hết khoản nợ vào năm 1977, năm 2003 người thừa kế đã trả nốt khoản nợ cho ngân hàng nhà nước và được ngân hàng nước giải trừ các bất động sản tại Việt Nam Công Thương Ngân Hàng và Sài Gòn ngân hàng vào cùng một ngày  18/08/2003 nhưng rồi người thừa kế cũng chết vào năm 2011 và khối tài sản trên lên đến nhiều ngàn tỷ  vẫn bị treo dù luật quy định trong vòng 5 ngày khối tài sản trên sẽ được phục hồi.

Và ngày nay khối tài sản trên là cả một gia tộc được thừa kế và tiếp tục đòi công lý , dường như thần công lý đã ra tay nên ngày nay hàng loạt doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ lên đến hàng tỷ USD tức nhiều ngàn tỷ VNĐ, và sự kiện liên can đến ngân hàng hôm nay lại là Vietinbank, dù trên web của họ Vietinbank đã chối bỏ quyền kế thừa và không nhắc đến các trụ sở họ sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh là của các ngân hàng trước năm 1978.

Sự kiện ngày nay tại Vietinbank do Tòa án thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tuyên, nên cân nhắc nếu không sẽ kéo toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Việt Nam bị sụp mà ngân hàng nhà nước không thể giúp được.
“vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” 

Ngân hàng nhà nước làm ngơ không quan tâm đến khách hàng của mình, Quốc hội cũng làm ngơ, nên ngày nay những sự kiện trên, Quốc hội, Chính quyền, Ngân hàng nhà nước, Vietinbank phải gặt, nếu họ không ăn năn trả lại công lý cho chúng tôi thì họ sẽ phải gặt hoài những gì họ đã gieo cho chúng tôi và toàn dân Việt Nam trong thời gian qua.  

 Trụ sở Việt Nam Công Thương Ngân Hàng, nay là Vietinbank trên nền đất xưa 93-95 Hàm Nghi, TP.HCM

Công bố hai văn bản bùa-ếm các doanh nghiệp có vốn nhà nước Việt Nam trong năm 2014

 

Khi nào các bất động sản trong 02 văn bản này được xóa đăng ký thế chấp và được bồi thường thì sự bùa-ếm này sẽ chấm dứt

Kết quả ếm, dự án đường sắt Cát Linh là cỗ máy hút máu dân Việt tức không thể sử dụng.

Và vô số doanh nghiệp nhà nước lỗ

.

 

One thought on “Ếm kinh tế nhà nước Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.