• Bằng chứng Jesus Christ đã tái lâm

    Thành phố Hồ Chí Minh 13 tháng 10 năm 2007 Sự tái lâm của Jesus Christ, nội dung được ghi lại trong nhiều sách của Kinh tân ước và sách tiên tri của cựu ước vậy sự tái lâm có các nội dung sau: Chúa Jesus Christ sẽ tái lâm sau nạn thứ nhì (sự [...]

0

Các Cơ Đốc nhân bị để lại ngày nay

by

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11 năm 2013

Lời Đức Chúa Jêsus phán khi Ngài còn trên đất trong sách Ma-thi-ơ 24:

“38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy. 40 Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; 41 và có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại.

42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

Đối tượng người Cơ Đốc thứ nhất bị để lại từ câu 38 đến 41, ấy là những người Cơ Đốc mà Sứ đồ Phao Lô nói: “15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.” (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18)

Tức là những Cơ Đốc nhân chết sau ngày Chúa tái lâm trên không trung ngày 26/12/2004 và những Cơ Đốc nhân vẫn sống hôm nay.

Đối tượng người Cơ Đốc thứ nhì bị để lại từ câu 42 đến 44

Ấy là những linh hồn Cơ-đốc nhân được cứu rỗi và được ở trong Paradies tức Eden theo ( Lu-ca 23: 43) nhưng mải lo vui vẻ như thuở A-đam và Ê-va nên quên hái trái cây sự sống mà ăn.

Sự kiện thuở A-đam:

“22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.
24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống. “

Do khi xưa A-đam bị đuổi ra khỏi vườn Eden nên chưa kịp ăn ” trái cây sự sống mà ăn để được sống đời đời ” nên phải chết và ngày nay con người muốn được sự sống đời đời phải vào vườn Eden gọi là Paradise để hái trái cây sự sống mà ăn thì mới được sống đời đời, mà ai được sống đời đời thì mới có quyền lên thiên đàng sau này.

Như vậy vườn E-đen để dành cho người Cơ Đốc và khu vườn này được Chúa Jesus nhắc đến lần đầu tiên trong (Lu-ca 23: 43) và lần thứ nhì trong Khải Huyền, một lần khác Phao Lô có nhắc đến Paradies (2 Cô-rin-tô 12) nhưng không biết Paradies nằm ở đâu nơi  nào, bởi Phao Lô chưa được Chúa tỏ qua sách Khải Huyền và các sự kiện ngày nay.

“Khải Huyền 2: 7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.”

Ngày nay một số người xem sách Khải Huyền như dị kinh nên rất xem thường sách này, nhưng ai trân trọng sách này sẽ được Chúa tỏ cho các sự kiện của tương lai và hiện nay.

Như vậy tôi và các anh em người Cơ Đốc đang sống hôm nay và mai sau là những người bị để lại chớ không phải bị bỏ lại theo một số nhà giải kinh hù dọa hay hù, chúng ta chờ đợi ngày Chúa tái lâm trên đất đem đến sự vui mừng cho toàn nhân loại mà Đa-ni-ên có nói đến:

8 Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sự ra thể nào?

9 Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.

10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.

11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

12 Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! ”

Cuộc sống trên đất khi Chúa quản trị:

“20 Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả. 21 Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. 22 Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. 23 Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không kẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. 24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi. 25 Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

Trong các lời tiên tri này có một số sự kiện trùng hợp với (Khải Huyền 20: 1-6) và một số cụm từ trong thuyết Cộng sản có dùng như: ‘hưởng công việc tay mình làm”

1

Lời thề máu với Con Thiên Chúa ứng nghiệm (vào năm 70 và 1945.)

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2009

Lời thề xưa: Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi! “

“22 Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

23 Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

24 Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.

25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!

26 Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

—————————–
“25 Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!”Huyết vô tội của Chúa “đổ trên chúng tôi ” tức những kẻ giết Chúa vào năm 70 của thế kỷ đầu tiên tức sau sự kiện giết Chúa khoảng 40 năm, khi người La-mã san bằng đền thờ của người Israel trong Jerusalem và phanh thây nhà nước Israel gần 20 thế kỷ cho đến 1948.
Huyết vô tội của Chúa “đổ trên con cái chúng tôi” vào thời Hitle diệt chủng khoảng 6 triệu dân Israel từ năm 1939 cho đến năm 1945.
Đây cũng là lời cảnh báo với mọi người chớ nên thề độc

Người Israel đã phải trả bằng máu, máu họ đổ ra khắp châu Âu và Địa trung hải khi lời thề trả xong thì họ mới có được quốc gia như ngày nay kể từ năm 1948.

0

Luyện ngục theo sách Khải Huyền

by

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 6 năm 2013

Khải Huyền 2 : 10 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

11 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai”

 

Như vậy chỉ có một số người sau khi chết bị ma quỷ kiện cáo và bắt quăng vào ngục của quỷ trong 10 ngày theo lời tiên tri tức 10 năm loài người, mà người ở đây chính là người Cơ Đốc như vậy đa số người Cơ Đốc khác không bị ma quỷ quăng vào ngục, còn ai bị quăng vào ngục thì chỉ có họ và thần linh biết, câu 11 nói ” Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai” như vậy chính là người chết lần thứ nhất tức loài người ngày nay.

Những linh hồn ở trong ngục của quỷ có thể cũng có sự vui chơi như trên trần hầu dụ linh hồn tin theo quỷ, và linh hồn nào qua được thử thách vẫn giữ niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ thì sẽ được vào thiên đàng vì họ đã được ban mũ triều thiên của sự sống không cần phải ở trong Paradise để ăn trái cây sự sống vì ở đây không nhắc đến Paradise.

0

Lời tiên tri của Đa-ni-ên chấm dứt vào năm 2019 !

by

Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng 12 năm 2009

 

“5 Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên nhìn xem, và nầy, có hai người khác đương đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia.

6 Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng trên nước sông, rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu?

7 Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong.

8 Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, những ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sự ra thể nào?

9 Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.

10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.

11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

12 Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! ”

Vậy có tổng số ngày = 1290 + 1335 = 2625 ngày

Một ngày trong lời tiên tri tương ứng với một năm vậy có tổng số năm 2625 năm

Mốc tính bắt đầu năm 606 trước công nguyên, vậy có 2625 -606 = 2019

Ngày kết thúc lời tiên tri của Đa-ni-ên cũng là ngày kết thúc Ấn thứ bảy của Chiên Con

Chúa Giê-xu khi nói về ngày Chúa trở lại có nhắc đến Đa-ni-ên như sau:

14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),”

Giáo phái Chứng nhân Giê-hô-va theo cách tính trên họ đã tìm ra năm 1914 tức năm mở ấn đầu tiên của Chiên Con, vậy tổng số thời gian của bảy Ấn sẽ diễn ra trong thời gian = 2019 -1914 = 105 năm.

Học thuyết Mác hư cấu gọi là thời kỳ trên là thời kỳ Cộng sản

Hãy xem công thức sau: Cộng sản nguyên thủy -> Chiếm hữu nô lệ -> Phong kiến -> Tư bản -> Xã hội -> Cộng sản. Tương ứng với quy trình trong kinh thánh như sau:
Cộng sản nguyên thủy trong Kinh thánh gọi là thời A-đam & E-va trần truồng trong vườn địa đàng,

Chiếm hữu nô lệ tức khi A-đam & E-va bị đuổi ra vườn địa đàng và con người đông lên thì xuất hiện chế độ nô lệ mà điển hình là người Do-thái bị làm nô lệ trong 400 năm ở Ai-cập

Phong kiến : sau khi kết thúc thời kỳ làm nô lệ thì người Do-thái xin một vua là Sau-lơ

Tư bản -> Xã hội: nói về các đế quốc, người Do-thái mở rộng lãnh thổ của mình vào thời kỳ vua Đa-vít và Sa-lô-môn và chia đôi hệ tư tưởng ở phía bắc gọi là nhà nước Israel và phía nam là nhà nước Judah.

Cộng Sản tức không còn nhà nước, Israel và Judah bị đế quốc Babylon san bằng xóa sổ năm 606 trước công nguyên,

Quy trình trên được tái lập lại khi Đế quốc Ba-tư cho người Israel và Judah thành lập lại nhà nước của mình sau 70 năm nhưng gọi là nhà nước Judah và cho đến năm 70 sau công nguyên lại bị phanh thây cho đến năm 1948 lại lập lại nhà nước Israel cho đến ngày nay.

Một quy trình nhỏ được lập trước và quy trình sau thì lớn hơn, mà Mác đã hư cấu quy trình lớn sau đó viết ra thuyết Mác.

Đa số các nhà tôn giáo Cơ đốc ngày nay vô tình đồng ý với quy trình của Mác tức họ nói sau thời kỳ Tư bản -> Xã hội là đến thời kỳ phán xét tức chung thẩm, kể cà các nhà chính trị cũng không muốn tìm và không muốn đến thời Cộng sản vì khi ấy quyền lực chính trị của họ sẽ chấm dứt.

Vậy trong Kinh thánh lại có các thời kỳ mà sách Khải-huyền có nói tức năm 2019 là thời kỳ 1000 năm trị vì của Chúa Giê-xu nên xuất hiện một nhà nước mới duy nhất trong 1000 năm sau đó lại giống như ngày này rồi mới tới tận thế tức chung thẩm.

Ứng dụng: Biểu tình lật đổ chế độ tham nhũng Việt Nam trước năm 2019

Ngày 04/10/2018 vào lúc 11g 30 tôi dán khẩu hiệu này tại 203 Nguyễn Thái Sơn tức đầu hẻm 201 Nguyễn Thái Sơn, Phường 07, quận Gò Vấp.

 

 

 

 

Chính quyền huy động các lực lượng vài chục người trải dài khu nhà khoảng 25 m cản trở dân xem nên dân phải đứng ngoài tầm gần, và họ chính quyền cưỡng chế các bản trên, kết thúc lúc 15 giờ, trái luật Tín ngưỡng.

 

6

Bài Cầu Nguyện Chung (The Lord’s Prayer) tức Kinh Lạy Cha đã chấm dứt khi Chúa Ngôi Hai trút linh hồn

by

Chua day moi người
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 Tháng 10 năm 2012

Phần hết hiệu lực: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”

Khi Chúa Ngôi Hai chết, mọi người chỉ cần tin Ngài là Christ thì Chúa Cha sẽ tha tội và cứu rỗi linh hồn. Nên gọi là Ân Điển ban cho loài người cách nhưng không.

Việc tiếp tục sử dụng bài Cầu nguyện này chính là sự xúc phạm Đức Chúa Jesus Christ.

Lời trong Kinh thánh :
“Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

Toàn văn bài cầu nguyện chung theo Kinh Thánh:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”

Bài cầu nguyện này được Chúa Giê-xu dạy cho người Do Thái thời đó khi Ngài mới bước vào chức vụ và trong thời gian Ngài làm trọn luật pháp trong đó có 10 Điều răn.

Sự Kiện Danh Cha được thánh, Danh Cha tức Danh: Giê-hô-va đã không được sử dụng trong Tân ước, và kể cả cựu ước, ngày nay chỉ còn bản dịch tiếng Việt 1934 còn dùng Danh Giê-hô-va trong cựu ước mà thôi.

Sự kiện nước Cha được đến,

Khi Chúa Giê-xu trút linh hồn chính là lúc nước Cha được đến tức những người chết thuở sau nước lụt đến ngày hôm ấy khi Chúa trút linh hồn tức khoảng 2000 năm sẽ chịu sự phán xét để được cất lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vậy trong kinh thánh cho biết nước Cha được đến có các sự kiện sau:

50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”

Sự kiện: Ý Cha được nên, ở đất như trời:

Chính là sự vâng lời Chúa Cha của Chúa Con trên đất này qua sự đấu tranh tư tưởng trước sự trút linh hồn của Chúa Giê-xu.

42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Ngày nay nước Cha đã được dời qua nước Con cùng sự tha tội để được cứu rỗi.

” 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1: 13-14)

” 1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. ”

(Rô-ma 6;1-6)

1

Người đứng đầu cơ quan hành pháp bị Sa-tan dụ !

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 1 năm 2009

Sự kiện thuở xưa:

1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?

2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,

3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.

4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;

5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

7 Đoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?

10 A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình.

11 Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?

12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.

13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.

14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.

15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.

16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.

17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.

18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

20 A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.

21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.

23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.

24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.”

Thuở nay Sa-tan gieo ý tưởng vào các quân sư quạt mo cực lớn,

Luật giao thông đường bộ Việt Nam năm 2001 không chế tài người đi mô tô xe máy khi không đội mũ bảo hiểm.

Sa-tan nhập vào chóp bu nói rỉ bên tai người đứng đầu cơ quan hành pháp, luật pháp là ngài quyền lực trên đất nước này là ngài hãy chế tài cho mọi người biết ngài là pháp luật, ngài sẽ được mở mắt khi mọi người phải tuân theo ngài mọi kẻ khác sẽ tung hô ngài, Người đứng đầu cơ quan hành pháp giơ tay ký ban hành nghị định chế tài có hiệu lực ngày 15/12/2007.

Một năm sau Quốc hội ban hành luật sửa đồi bổ sung gọi là luật giao thông đường bộ Việt Nam 2008 có hiệu lực ngày 1/7/2009 mới quy định chế tài người đi mô tô xe máy khi không đội mũ bảo hiểm qua cụm từ bắt buộc.

Luật giao thông đường bộ 2001:

Điều 28. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy.

1. Người điều khiển xe mô-tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em; trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người phạm tội thì được chở hai người lớn.

2. Việc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy do Chính phủ quy định.

3. Cấm người đang điều khiển xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi sau đây:

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe lạng lách, đánh võng;

c) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

d) Sử dụng ô, điện thoại di động;

đ) Sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;

e) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

g) Sử dụng xe không có bộ phận giảm thanh và làm ô nhiễm môi trường;

h) Các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

4. Cấm người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi sau đây:

a) Mang, vác vật cồng kềnh;

b) Sử dụng ô;

c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;

d) Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;

đ) Các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông”

2. Việc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy do Chính phủ quy định.

Nhưng không quy định cấm và bắt buộc nên chính phủ không được chế tài tức phạt

Luật sửa đổi 2008 có từ phải

Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

1. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:

a) Chở người bệnh đi cấp cứu;

b) Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

c) Trẻ em dưới 14 tuổi.

2. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

 

Thể chế nhà nước Việt Nam ngày nay đã có hơn nửa thế kỷ cũng như luật pháp, luật pháp có những ranh giới mà kẻ bên này bước qua kẻ kia cũng không thể được dù cho ấy là việc tốt, khi chưa có luật pháp thì mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.

0

Khủng long và nguyên nhân bị mất chân theo Kinh Thánh.

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2007
Về thời gian lời trong Kinh thánh cho biết như sau: “1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. 3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt. 6 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. 7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. 8 Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì. 9 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. 10 Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 11 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. 12 Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 13 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba. 14 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; 15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. 16 Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. 17 Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, 18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư. 20 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. 21 Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 22 Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. 23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm. 24 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. 25 Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. 29 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. 30 Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy. 31 Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.”
Như vậy ngày thứ tư trở về trước sự sáng xuống quả đất này là gì thì chúng ta không biết, do đó không thể tính được thời gian như ngày nay tức 1 ngày = 24 giờ, nhưng kể từ ngày thứ năm trở đi thì mặt trăng và mặt trời đã có cùng các ngôi sao và bắt đầu họat động, như vậy từ ngày thứ năm trong sách Sáng Thế Ký cho đến ngày thời nay = nhau, tức 1 ngày = 24 giờ , Cây cỏ nói chung là hệ thực vật được dựng nên ngày thứ ba tức trước cả các tinh tú trên bầu trời, Ngày thứ năm : Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Ngày thứ sáu : “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy…” Tức có cả khủng long và lòai người nữa cùng có chung một ngày sinh nhật tức thứ sáu, và lời tiên tri với lòai khủng long như sau :Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Vậy chúng thuộc lòai thú đồng. Kinh thánh không gọi chúng là khủng long , khủng long là từ riêng của tiếng Việt, trong Khảỉ-huyền gọi chúng là con rồng, con rắn xưa, vậy khủng long chính là hình ảnh con rắn xưa, và con rồng là biểu tượng cuả quyền lực mà dân đông phương tôn sùng nên gọi là long, trong đó người Việt đặt tên cho thủ đô của mình với một tên trân trọng là Thăng Long tức rồng bay lên, vịnh Hạ Long tức rồng giáng xuống Tương tự người Mỹ chọn biểu tượng quyền lực là chim ó, hay các dân khác chọn sư tử, vv Vậy nguyên nhân khủng long bị tuyệt chủng về hình dáng là Satan đã nhập vào chúng để dụ lòai người nên chúng bị vạ lây.. [[1]] Như vậy loài khủng long xuất hiện cách nay không quá 6000 năm và bị tuyệt chủng về hình dáng không quá 4500 năm tức trong sự kiện nước lụt thời Nô-ê trong Kinh thánh còn người Việt gọi là truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Chứng cứ : hình ảnh hóa đá ở hang đầu gỗ và hang sửng sốt.
Vậy nó thuộc lòai thú chớ không phải bò sát còn bò sát là sau khi bị biến dạng như ngày nay tức là lòai rắn, rắn có nhiều họ hàng từ khổng lồ đến nhỏ bé, lòai to có thể nuốt chửng lòai thú lớn ngày nay, bọn ngu si nói vượn là tổ tiên mình, ngày nay có thấy con vượn nào gần thành người đâu, vậy chẳng có sự tiến hóa nào hết vì mọi loài từ khi có trên đất này cho tới nay vẫn như vậy, có chăng sự tiến hóa là lòai lăn oăn thành muỗi có cánh, nòng nọc thành cóc nhái, sâu bọ thành bướm, sư kiện Việt trên 2000 năm đã gọi là truyền thuyết rồi huống chi nói về việc hàng triệu năm chỉ là ảo.
Các nhà khoa học nói truyền thuyết Việt ( từ trên 2000 năm đến 6000 năm trước) là sự tưởng tượng và họ thì đại tưởng tượng hơn, vì nói về sự kiện hàng trăm triệu năm vậy mà mọi người tin ào ào lại lôi kéo được một số người nhạo bán về truyền thuyết của dân tộc Việt tôn sự đại bịp lên cao.
———————————————–
RẮN XƯA CÓ CHÂNa / Rắn xưa có chân và bị mất chân cách nay khoảng 6000 năm do bị Đức Chúa Trời rủa xả(Sáng 3: 14)
b / Hình ảnh rắn xưa chính là hình ảnh con rồng ngày nay (Khải 12: 9), gần đây các nhà khảo cổ học đă tìm thấy bộ xương rắn hóa thạch tại khu vực trung đông và rắn có bốn chân.
c / Các khoa học gia vừa phát hiện những hóa thạch của loài sinh vật kỳ quái nhất từ trước tới nay: Một con rắn bay sống vào thời khủng long có khả năng bắt cá bằng chiếc mỏ giống như một cây kéo. Đây là loài bò sát có cánh họ hàng chú bác với khủng long gọi là Pterosaur (
theo Reuters)

 

Phần diển giải:

Khi Sa tan chưa nhập vào loài rắn để dụ lòai người không nghe lời Đức Chúa Trời, thì loài rắn được Kinh thánh xếp vào lọai thú đồng

Sáng-thế Ký 3:0-1

“1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?”

Sau khi Sa tan nhập vào loài rắn để dụ lòai người không nghe lời Đức Chúa Trời thành công, thì Đức Chúa Trời hạ lòai rắn xuống thành lòai côn trùng bò bằng bụng giống như ngày nay, dù họ hàng lòai côn trùng này có thể nuốt chửng lòai súc vật, thú đồng vv

Sáng-thế Ký 3:14-15

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”

———————————————–

Dòng dõi khủng long tấn công dòng dõi người nữ

 

Dòng dõi người nữ phản công

 

Sáng-thế Ký 8:18-20

18 Vậy, Nô-ê cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu.

19 Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu.

Lê-vi Ký 11:42

42 Vậy, không nên ăn thịt các loài côn trùng đi bò trên mặt đất, là con nào bò bằng bụng, con nào đi bốn cẳng hay là đi nhiều cẳng, vì chúng nó là một sự gớm ghiếc.

Khám phá ngày nay về rắn có chân

Tại sao rắn không có chân?
13/02/2011 16:58
Rắn cổ đại từng có chân – Ảnh: AFP
Rắn từng có chân đầy đủ như bao loài khác, nhưng bộ phận này biến mất dần vì không thích hợp với môi trường sống.

Nếu không phải tất cả thì ít nhất một số loài rắn cũng từng có chân trong buổi ban đầu của quá trình tiến hóa. Tuy nhiên, chúng đã mất dần các chi theo thời gian, theo báo cáo mới đây của Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia tại Paris (Pháp). Nghiên cứu này đã củng cố lý thuyết cho rằng loài rắn tiến hóa từ một dạng thằn lằn từng sống chui rúc trong hang trên đất liền hoặc bơi lội dưới biển, theo thông tin trên chuyên san Journal of  Vertebrate Paleontology.

Để rút ra kết luận trên, Trưởng nhóm nghiên cứu Alexandra Houssaye và đồng sự đã phân tích hóa thạch của loài rắn có tên Eupodophis descouensi. Loài rắn tiền sử này từng xuất hiện trong Kỷ Phấn trắng tại khu vực hiện nay là Lebanon. Nhằm hiểu rõ hơn mẫu vật đặc biệt, các nhà khoa học sử dụng phương pháp mô phỏng mới gọi là chụp cắt lớp trên máy tính bằng tia bức xạ synchrotron (SRCL). Đây là phương pháp giúp chụp được hàng ngàn hình ảnh 2 chiều từ bên trong mẫu. Những hình ảnh đó được tiếp tục dựng thành mô hình 3 chiều, cho thấy rõ hông của rắn và cặp chân nhỏ chỉ dài 2 cm.

Với mô hình 3 chiều mới, các chuyên gia phát hiện được Eupodophis từng sở hữu 2 chân sau mang theo dấu hiệu thoái hóa dần và không có chi trước. Chi sau cũng có đầu gối và 4 xương mắt cá chân, nhưng không có xương bàn chân hoặc xương ngón. Cũng nhờ SRCL, họ xác định được xương chân của rắn rất giống với thằn lằn hiện đại.

Nhà khoa học Houssaye cho rằng rắn đã rụng hết chân để phù hợp với cảnh chui rúc trong hang sâu hoặc bơi lội dưới đại dương. Bằng chứng là cặp chân trong mẫu hóa thạch bị thoái hóa rất nghiêm trọng và các hậu duệ của chúng chẳng còn cái chân nào. Eupodophis cũng chưa phải là loài rắn cổ nhất thế giới. “Loài rắn cổ nhất từng được con người phát hiện có niên đại cách đây từ 112 đến 94 triệu năm, và con rắn này sống cách đây khoảng 90 triệu năm”, Houssaye cho biết. Najash rionegrina, một loài rắn cũng sống cùng thời kỳ với Eupodophis được cho là có 2 chân nhỏ đằng sau. Najash đã được các chuyên gia Đại học Sao Paulo (Brazil) phát hiện tại tỉnh Rio Negro thuộc Argentina.

Hạo Nhiên

Ngày 6/2/2013

Lời tiên tri này chưa ứng nghiệm “và ăn bụi đất trọn cả đời.” và khi Sa-tan bị nhốt lại 1000 năm tức khi bảy ấn của Chiên Con kết thúc thì rắn mới ăn bụi đất trọn cả đời.

0

Ấn thứ năm đang mở

by

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/12/2009

Tìm ẩn số nội dung khu vực diễn ra Ấn thứ năm:more

Ấn thứ nhất,
“7 Vị thứ nhứt thổi loa, thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. Một phần ba đất bị cháy, một phần ba loài cây bị cháy, và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy.”

Ấn thứ nhì,
“8 Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa; bèn có một khối lửa bị ném xuống biển. Một phần ba biển biến ra huyết,
9 một phần ba sanh vật trong biển chết hết, và một phần ba tàu bè cũng bị hủy hết.”

Ấn thứ ba,
“10 Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước.
11 Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người ta, vì đã biến thành ra đắng.”

Ấn thứ tư,
“12 Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ban các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy.”

Từ Ấn thứ nhất đến ấn thứ tư luôn luôn giới hạn khu vực, tức “một phần ba biển” hay một góc tư thế gian, trên thế giới có ba biển tương đồng với nhau về dân số là Ấn-độ-dương, Đại-tây-dương và Thái-bình-dương, còn hướng theo 4 hướng gọi là góc tức 4 góc Đông-tây-nam-bắc đi theo trục kim đồng hồ ngược tức Bắc-tây-nam-đông, như nạn thứ nhất liên can đến dân hướng bắc chết nhiều nhất tức dân châu Âu, và ngày kết thúc ở Thái Bình Dương, Ấn thứ nhì tức hướng tây trên đất của thổ dân da đỏ tức Hoa-kỳ bên bờ Đại Tây Dương, ấn thứ ba là hướng nam tức thổ dân da đen tức các dân tộc ở nam Á và châu Phi, châu Á ở Ấn Độ Dương, Ấn thứ tư tức hướng đông tức dân da vàng châu Á là Trung Quốc quay lại ở Thái-Bình Dương cũng như Miến Điện cũng là dân châu Á.
Trong Ấn thứ năm này không giới hạn góc đất và vùng biển như 4 nạn đã qua và lại giới hạn trên nước của con thú, vậy nước của con thú là những nước nào hay chỉ một nước, vì trong ấn thứ năm này những người có ấn của Đức Chúa Trời ngôi Con gọi là Jesus Christ sẽ thoát còn các nước khác có diễn ra thảm họa này hay không đó vẫn là một ẩn số.

 

Ấn thứ năm: Khải-huyền 16: “10 Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn.
11 Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình.”
Qua hai phần tiên tri trong chương 9 và 16 của sách Khải-huyền có nội dung trùng hợp đó là “tối tăm” và là nước của con thú, nước Mỹ trong ấn thứ nhì gọi là con thú dưới đất, nay Obama là tổng thống da đen(trùng hợp với từ tối tăm)đến từ xứ châu chấu của châu Phi sẽ là tổng thống của Mỹ nhậm chức vào năm 2009 tức thời gian của ấn thứ năm, và trong ấn thứ năm này cho biết ấy là thời thái bình tức người ta không được chết trong năm tháng….

Khi ấn thứ từ vừa kết thúc thì cũng trong năm đó (2008) ấn thứ năm đã được mở tại Ấn Độ

Nội dung lời tiên tri ấn thứ năm:

“9 Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm.

10 Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chơn thật, Chúa trì hưỡn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?

11 Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy.”

Cơ đốc nhân tại Ấn Độ bị tấn công
(C­p nh­t: 25.03.2009)
Xem hình

BHUBANESHWAR, Orissa là khu vực ở phía Đông của Ấn Độ. Những người theo đạo Hindu quá khích đã lên một chiến dịch có hệ thống, nhắm vào những Cơ đốc nhân để bắt bớ và tìm cách loại trừ những người theo đạo Cơ Đốc ra khỏi vùng đất này.

“Tất cả người Tin Lành đều bị tấn công, các trường trung học, trường Đại học, trại trẻ mồ côi. Những thứ người Cơ Đốc sở hữu: nhà cửa, cơ sở giáo dục, nhà thờ Cơ đốc giáo đều đã bị tấn công…” Tiến sĩ Richard Howell của Hội Truyền Giáo Phúc Âm của Ấn Độ cho biết: “Mục đích là để loại bỏ những người Tin Lành ra khỏi Orissa.”

Ông cho biết thêm, hơn một tháng nay, Orissa đã chứng kiến một số chuyện ngược đãi, bắt bớ chống lại người Cơ Đốc một cách tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử của Ấn Độ.

Bạo lực bắt đầu vào một tháng trước khi nhà lãnh đạo Hindu bị mưu sát. Nhóm Hindu cuồng tín đã vu khống và cho rằng người Tin Lành phải chịu trách nhiệm. Vì thế họ cứ tiếp tục đe doạ hung hãn.4000 ngôi nhà và 400 ngôi nhà thờ của người Tin Lành đã bị phá hủy. Sự kiện tại Orissa đã tạo nên một làn sóng bắt bớ người Tin Lành lan rộng sang các tiểu bang khác của Ấn Độ.”Người Hindu bao vây chúng tôi, họ muốn chúng tôi chuyển đổi niềm tin để trở về với Ấn Độ giáo,” Juliam Nayak, một cư dân Orissa, nhớ lại. “Họ cho chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi chịu quay lại Ấn Độ giáo và từ chối Cơ Đốc giáo, chúng tôi sẽ bình yên , nếu không họ sẽ đốt nhà của chúng tôi và chúng tôi sẽ phải rời khỏi làng.”"Thần của Ấn Độ giáo đã không làm được gì cho tôi và đã không mang cho tôi bất kỳ sự bình yên nào. Họ không thể giải quyết được những nan đề của tôi, những lối thoát cho vấn đề của tôi chỉ tìm thấy được với Đức Chúa Trời. Tôi thật sự bình an và tự do.” Kumar Naikd nói. Ông là người của dân tộc Dalits đã chuyển đổi niềm tin sang Cơ đốc giáo.Thế nhưng một số người Hindu lại tố cáo người Cơ Đốc về việc đã chuyển đổi niềm tin của người Dalits nhằm để chống cự lại Ấn Độ giáo.

“Người Cơ Đốc sử dụng tiền bạc để mua chuộc ngừời Dalits trở thành người Tin Lành và người Cơ đốc phát triển là một mối đe dọa cho Ấn Độ”- Prakash Sharma nói.

Sharma là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt trong Bajrang Dal, một người có sức ảnh hưởng đến nhóm Ấn Độ giáo và luôn tìm cách tấn công người Tin Lành.“Thông điệp của chúng tôi muốn gửi đến Cơ Đốc nhân ở Ấn độ là ngừng ngay việc chuyển đổi niềm tin “. Và Sharma còn nói thêm: “ Tất cả bạo lực là hành động phản ứng của người Ấn Độ giáo cho việc này”.
Vùng đất có nhiều bất ổn

Phóng viên của CBN đã gặp những người sống sót của Orissa, họ đang bị đe doạ : một là chuyển đổi niềm tin về với Ấn Độ giáo, hay là phải chết !?.

Phóng viên chúng tôi đã gặp gỡ 13 đến 14 gia đình bị bắt buộc phải uống nước tiểu của bò. Đây là một nghi lễ của người Ấn độ giáo cho việc rửa tội và công bố niềm tin theo Ấn độ giáo, đồng thời phải ký vào một lá thư nói rằng họ đã trở thành người Ấn Độ giáo và :”sẵn sàng đợi lệnh để tấn công người Cơ Đốc khi cần” – Kandhamal cư dân Nayak, nói.

Bạo lực leo thang đã khiến 50.000 người không có nhà cửa, họ phải chuyển đi nơi khác. Hầu hết phải ở trong trại được dựng tạm bợ. Hàng ngàn người đang ở trong tình trạng đói và phải lưu lạc trong rừng sâu.

Trước tình hình này, các Cơ đốc nhân tại Ấn độ đang rất nguy hiểm. Hiện có nguồn tin cho rằng người Ấn Độ giáo sẽ đe dọa các Cơ Đốc nhân không có ý định trở lại, và sẽ phá tất cả làng mạc họ đã ở nếu họ không chịu từ chối Đấng Christ.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Chúng tôi có thể đã mất tất cả mọi thứ, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi niềm tin của chúng tôi về Đức Chúa Trời . Tôi vẫn có niềm vui và tôi vẫn cảm tạ Chúa cho dù hoàn cảnh của tôi có ra sao!” – Nirmala Nayak quả quyết – Ông là nạn nhân còn sống sót sau một cuộc tấn công của người Hindu quá khích.

Chính phủ Ấn Độ đang bị quốc tế chỉ trích vì không ngăn được bạo động. Chính phủ đã triển khai hàng trăm cảnh sát đến các khu vực xảy ra bạo động . Một số còn kêu gọi chính phủ phải có hành động ngăn chặn thật cứng rắn với những nhóm như Bajrang Dal và các phần tử Ấn độ giáo quá khích làm dẫn đến bạo lực.

Hơn một tháng sau khi các cuộc tấn công bắt đầu, một số người Tin Lành đã từ rừng sâu không ngại nguy hiểm tìm cách quay về trại tị nạn với hy vọng : sẽ được về nhà.

“Xin cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi có thể quay về với những căn nhà của chúng tôi đã bị phá huỷ để xây lại làng, và trờ thành một chứng nhân sống cho Đức Chúa Trời với những người không tin Chúa ở trong làng”.Một người Orissa còn sống sót nói.

Miền Đông Ấn Đọ là vùng đấti giàu tài nguyên nhưng hết sức nghèo đói. Hoạt động của các phần tử chống đối rải rác khắp một nửa trong tổng số 29 bang của Ấn Độ, song tập trung chủ yếu tại bang Chhattisgarh giáp ranh với Orissa. Đây là một trong những vùng đất đầy bất ổn về an ninh tại Ấn Độ. Những tín hữu bị tấn công bao gồm cả người công giáo và người Tin Lành. Toàn bộ những diễn tiến trên đây được cập nhật và tháng 9 năm 2008.

Các thế lực chống đối đã giết hại nhiều Cơ Đốc nhân tại 14 trong 30 khu vực tại tỉnh Orissa, miền Đông Ấn Độ. Trong đó có 315 ngôi làng bị giết hại, 4640 ngôi nhà Cơ đốc nhân bị cháy, khoảng 54000 tín đồ bị lâm vào tình cảnh vô gia cư. Có tổng cộng 70 người bị giết (trong đó có 6 mục sư và 1 giáo sĩ Công giáo La mã). Có hơn 50 người bị thất lạc mà chưa rõ tình trạng sống hay chết. Đã có 252 ngôi thánh đường bị phá hủy. Đây là số liệu được thống kê chính thức từ Christian News.

Hội đồng Cơ đốc giáo tại Ấn độ đã kí hiệp ước thỏa thuận với Mạng lưới luật nhân quyền ban bố luật định tự do đến những nạn nhân chịu ảnh hưởng của các nhóm  bạo lực chống đối Cơ đốc giáo. Và mở ra một giải pháp lâu dài cho cộng đồng Cơ đốc nhân tại khu vực Gajapati, tiểu bang Orrisa phía Đông Ấn Độ.

 

Hiện trường một nhà thờ bị đập phá

Nguồn: bài trên

Các dấu hiệu của ấn thứ năm kết thúc, khi vị thiên sứ thứ năm thổi loa và trúc bát thịnh nộ thứ năm.

———————————————————————————

Ngày 5/2/2013

Linh hồn các thánh tử đạo trong Ấn thứ năm đang hồi sinh dưới âm phủ:

Tranh nhau uống nước chảy ra từ bộ hài cốt gần 200 tuổi

Từ ngày người dân xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định tận mắt nhìn thấy bộ hài cốt của cụ Đỗ Tựu, nhà thờ Lác Môn (nằm trên địa bàn xã Trực Hùng) ngày nào cũng tấp nập người từ khắp nơi kéo đến. Trước thì người ta xin những dúm bông thấm máu từ bộ hài cốt, sau người ta thi nhau mang theo can, chai để lấy nước từ huyệt mộ về uống để chữa bệnh.

Gần hai trăm năm dưới lòng đất, hài cốt vẫn chảy máu?

Khi tôi hỏi thăm đến nhà thờ Lác Môn, những người dân ở tận huyện bên kia sông (Nam Trực) đã sốt sắng: “Đến xin ơn “thánh Tựu” đúng không?”. Mấy cụ bà móm mém: “Vào nhanh đi con, tranh thủ buổi trưa vào mà xin thánh, kẻo đến chiều lại không có chỗ mà chen đâu”.

Tôi chưa kịp có phản ứng gì, các bà đã thay nhau kể cho tôi nghe về “thánh Tựu”. Rằng cụ Đỗ Tựu là người sống từ thời vua Tự Đức, “hồi đấy cấm đạo ghê lắm, nhà “thánh Tựu” bị bắt cả hai anh em, người em sợ quá bảo là sẽ bỏ đạo nên được thả về, còn người anh thì nhất quyết không nên bị chém đầu”.

Di cốt của cụ Đỗ Tựu khi mới được đào lên

Nguồn

Tại Việt Nam sự kiện giết chết anh em họ Ngô 1963, theo góc nhìn qua kinh thánh thì họ được gọi là thánh tử đạo, vì bị giết chết giống như Chúa của mình, và người Cơ Đốc thì không tự sát và sẵn sàng chờ đợi kẻ thù đến giết, anh em họ Ngô bởi vì họ bảo vệ giáo dân công giáo và không cho liên quân ngoại bang vào can thiệp nên đó chính là kết quả bị giết chết theo đúng tinh thần thánh tử đạo, tức không diệt chủng chính dân mình dù là vấn đề chính trị.

 

1

Ấn thứ tư của Chiên Con

by

Ấn thứ tư

Ngày 05, tháng 02, năm 2007

Trên thế giới có năm Châu lục chánh, năm chủng tộc chánh nhưng chỉ có bốn sắc dân như sau:

- Trắng (Bạch)tức thổ dân châu Âu, do đó thế chiến thứ nhất và nhì xuất phát từ châu Âu(đã ứng nghiệm liên quan đến nạn thứ nhất)

- Đỏ (Hồng) tức thổ dân da đỏ ở châu Mỹ (đã ứng nghiệm liên quan đến con thú dưới đất và nạn thứ nhì)

- Đen(Ô) tức thổ dân ở châu Phi và châu Úc ,nhưng chủng tộc thì khác(đã ứng nghiệm liên quan đến nạn thứ ba)

- Vàng(Vàng-vàng) tức thổ dân châu Á, thổ dân đông nhất( sẽ tới hay gọi là nạn thứ tư)

Vậy có lời tiên tri về các nạn liên quan đến các sắc dân trên

“Khải-huyền 6: 1- 8

Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!
2. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cưỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.
3. Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: Hãy đến!
4. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.
5. Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.
6. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch nha bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.
7. Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: Hãy đến!
8. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.

Vậy nạn thứ tư sẽ liên quan đến dân da vàng cũng như những diễn biến ở Thái-bình-dương và Địa-trung-hải chăng, vì vùng đất của dân da vàng theo trục đông, tây liên quan đến hai vùng biển trên.

Những diễn biến của nạn thứ tư :

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2005

NẠN THỨ TƯ SẼ DIỄN RA TẠI KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á !

Theo như những diễn biến vừa qua thì khu vực đông bắc Á có nguy cơ tiềm ẩn cao nhất so với các khu vực khác.

Thời điểm: sau 42 tháng hoặc ẩn số y nào đó x 3.5 mốc tính từ ngày 26.12.2004, thời gian có độ sai số tính tròn.(Ví dụ: 11/9/2001 – 26/12/2004 là 3 năm 3 tháng 15 ngày, theo cách tính tròn số gần nhất gọi là 3,5 năm, trong quan điểm 11/9 tôi có nêu. Còn Kinh Thánh gọï là sau 42 tháng; 1260 ngày; 3.5 ngày hai nhân chứng tiên tri khuấy hại dân sự trên đất sẽ sống lại )

Hình thức: có thể thiên sứ chịu trách nhiệm thi hành nạn thứ tư sẽ dùng hình thức con người như nạn 11- 9, hay dùng hình thức thần thánh như nạn sóng thần 26- 12 vừa qua mà lòai người gọi là sự giận dữ của thiên nhiên và cũng không lọai trừ dùng cả hai hình thức trên.

Lý do: Bởi lẽ khu vưc này nằm trong vùng biển Thái Bình Dương chưa bị thiệt hại về nhân mạng trực tiếp như: nạn 11/9, diễn ra ở Đại Tây Dương và nạn sóng thần 26/12 diễn ra ở Ấn Độ Dương, cũng như các nước ở khu vực này trong quá khứ đã gây ra tội ác với người Việt nằm trong khu vực đông nam Á, Thái Bình Dương và các nạn xảy ra theo sự luân phiên các khu vực lớn trước.

Kinh-thánh cho biết câu chuyện đau thương xảy ra đối với hai anh em ruột đầu tiên của lòai người được ghi lại ở sách Sáng-thế-ký đọan 4 có nội dung như sau:

Người anh ghen ghét người em vì nghĩ rằng do người em được Đức Chúa Trời yêu mến hơn, nên đã giết chết em mình và vùi xác xuống lòng đất, nhưng máu của người em đã đòi công lý thấu đến Đức Chúa Trời nên Ngài đã ra tay rủa sả người anh và gần 2000 năm sau dòng giống người anh đã bị Đức Chúa Trời hủy diệt hòan tòan trên trái đất này.(người Việt gọi là sự kiện trong truyền thuyết Sơn Tinh & Thuỷ Tinh còn Kinh Thánh gọi là nước lụt thời Nô- ê)

Tương tự các linh hồn của người Việt chết oan bởi tội ác của các nước khu vực đông bắc Á gây ra trong quá khứ cũng như thời gian gần đây, các linh hồn đã đòi công lý thấu đến Đức Chúa Trời nên Ngài sẽ ra tay!

Lời cảnh báo cho giới lãnh đạo các cuờng quốc, nước lớn trong thời kỳ các nạn đang xuất hiện lần lượt của bảy nạn được đề cập trong sách Khải-huyền giống như sự cảnh báo khi xưa với người anh Cả của cả lòai người trong sách Sáng-thế-ký đọan 4 câu “6 Đức Giê- hô- va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ

sao nét măt ngươi gằm xuống? 7Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó.” Tức mọi hành động của giới lãnh đạo các cường quốc ngày nay phải thận trọng, vì nếu không nạn trong sách Khải-huyền có đề cập sẽ xuất hiện gây ra sự hủy diệt cho chính cường quốc ấy cũng như các nước tại khu vực đó, có lẽ các thiên sứ chịu trách nhiệm thi hành các nạn luôn rình đợi trước cửa, thèm lắm sự khinh xuất, ngạo mạng của giới lãnh đạo các cường quốc hầu có cớ ra đòn hành động bằngsự hủy diệt tàn phá.. Vì trên thế giới ngày nay bao phủ một sự bất ổn, những nơi được thái bình thịnh vượng bấy lâu nay cũng là những nơi có nhiều nguy cơ gặp nạn.

Các cuờng quốc khu vực đông bắc Á trong quá khứ cũng như thời gian gần đây có hành động và đang đeo đuổi sự khẳng định cho mình cái quyền hơn các nước xung quanh, giống như người anh Cả trong các gia đình phương đông và các dân tộc khi xưa tức đầy quyền lưc, ông tổ của người Do- thái tên là Gia-cốp thời thái cổ đã đồng ý với bất chấp thủ đọan hầu giành lấy vị trí ngồi vào ghế anh Cả dù là đối với anh ruột song sinh của mình sau khi thành công được đổi tên là Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay tức làm chủ anh mình.. tức dân tộc Y-sơ-ra-ên và Pa-lét-tin. Một cường quốc của khu vực đông bắc Á đã ngồi vào ghế anh Cả rồi, nay một cường quốc nữa cũng sắp sửa ngồi vào ghế ấy nếu cơ hội thuận tiện ! Không những anh Cả trong khu vực không thôi nhưng cũng là anh Cả của cả thế gian nữa.

KẾT: NGÀY KẾT THÚC NẠN THỨ TƯ SẼ DIỄN RA TẠI KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á, BẰNG KHÔNG CÁC NẠN TIẾP THEO THỨ NĂM, SÁU .. ẮT SẼ DIỄN RA TẠI KHU VỰC NÀY VÀ KHỐC LIỆT HƠN HAI NẠN 11/9/2001 , 26/12/2004 CHĂNG ?

Ứng dụng: Nguyện cầu các nạn sẽ diễn ra sắp tới lánh xa khỏi các dân tộc trên đất nước, vùng biển Việt này, do con người, đất đai nơi đây đã chịu bao đau thương, mất mát bởi chiến tranh tàn phá ác liệt nhất, dài nhất đối với một đất nước không đáng có so với các khu vực khác vào nửa cuối thế kỷ XX vừa qua, mà nguyên nhân do chính các cường quốc hùng mạnh nhất, hiện đại nhất, đông dân nhất, rộng lớn nhất, cùng những con người mập béo nhất gây ra cho đất nước nhỏ hẹp với những con người nhỏ bé này và ngày nay các dân tộc nơi đây khát khao sự thái bình, phồn vinh đáng được bù đắp,

Cầu xin sự thái bình ngự trên đất nước này một đời người của tổ tiên lòai người thuở xưa tức một ngàn năm, hầu các dân tộc gây ra tội ác với đất nước này có cơ hội chuộc tội và cùng chia vui với dân tộc nơi đây trong sự hợp tác đầu tư để cùng được hưởng lợi đôi bên.

Nhân danh JÊSUS CHRIST A MEN.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5 năm 2006

HỆ SỐ 3.5 LẠI XUẤT HIỆN

Động đất ở Indonesia và cơn bão ChanChu liệu có mối liên hệ gì với Sóng thần 26. 12. 2006 và sự kiện 11. 09 2001 ?
Chúng có chung hệ số là 3.5 và đơn vi tính lớn thì số thiệt hại về sinh mạng vật chất càng lớn theo tỷ lệ tương xứng.
Ví dụ: 11/9/2001 – 26/12/2004 là 3 năm 3 tháng 15 ngày, theo cách tính tròn số gần nhất gọi là 3,5 năm , như vậy đơn vị tính là nửa năm và số người thiệt hại lên đến hàng trăm ngàn trong nạn sóng thần.
26/12/2004 – 27/05/2006 là 17 tháng 1 ngày và ngày đầu tiên đó nằm trong nửa tháng tiếp theo gọi là 17, 5 tháng tức thuộc hệ số 3.5, ẩn số là số 5 nguyên , như vậy đơn vị tính là nửa tháng và số người thiệt hại lên đến hàng ngàn trong cơn động đất tại Indonesia vừa qua.

27/05/2006 – 10.5 ngày, vậy số lẻ của nửa ngày sau ngày thứ mười, thuộc ngày thứ mười một, tức ngày 16/05/2006 cơn bão chanchu đã làm thịêt hại và mất tích hàng trăm ngư dân Việt ở Thái Bình Dương và thuộc hệ số 3.5 đơn vị tính là ngày.

Nhận định:

1) Khu vực vùng biển gần các cường quốc đông bắc Á đầy hiểm nguy vì là nơi có nguy cơ cao nhất xảy ra nạn thứ tư của hệ số 3.5

2) Những tai họa của hệ số 3.5 đã không xảy ra trên vùng biển và vùng đất Việt này nhưng các nhà dự báo về thiên tai lại dự báo sẽ vào, điều đó làm cho ngư dân Việt ở ngoài khơi xa yên tâm và họ nghĩ rằng đã ở nơi an toàn nhưng tai họa ập đến thình lình họ không kịp nữa rồi, những người thoát chết trở về từ tọa độ chết uất hận vì tin tuyệt đối nhà dự báo tọa độ chết của đất nước mình mà nay phải bỏ người thân , đồng nghiệp của mình dưới lòng đại dương, còn những ngư dân bị chết oan chắc sẽ kêu thấu đến Thần linh chăng và Thần linh sẽ ra tay.

3) Việc dự báo tọa độ chết sai đã làm cho các nước trong khu vực có cách nhìn mỉa mai và tạo cơ hội cho cường quốc đông bắc Á ra tay nghĩa hiệp cứu nạn ngư dân mình vì chẳng có ngư dân của quốc gia khác và tọa độ chết nằm gần các quốc gia đó hơn.

4) Cơ hội cho giới lãnh đạo dự báo sai theo Kinh thánh khuyên trong sách Khải-huyền, đoạn 2 câu 5” Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu . hãy ăn năn và làm lại những việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó.”

5) Có lẽ số ngư dân Việt chết trong cơn bão Chanchu ở khu vực Thái Bình Dương vừa qua phải chăng để chia sẽ nỗi đau của các dân tộc, quốc gia vừa qua đã bị các tai họa của nạn có hệ số 3.5 như Nạn Sóng thần và nạn động đất ở Indonesia ngày 27/05/2006 vừa qua và để cho cư dân trên vùng biển, đất Việt được thái bình và tránh được nạn huỷ diệt thứ tư sắp tới.

Ai tin thì tin, nhưng những diễn biến vừa qua cho thấy quá nhiều điều trùng hợp với lời tiên tri trong Kinh Thánh và lời Chúa trong Kinh Thánh hứa rằng: “Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽmở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.”

Ngày 5, tháng 12, năm 2006

Cơn Bão số 9 (Durian) cũng thuộc hệ số 3.5 vì tâm huỷ diệt của cơn bão diễn ra vào ngày 5/12/2006 tức ngày thứ 14 tính từ ngày 21/11/2006 vừa qua tức ngày mưa đá lớn trên vịnh Hạ Long, vậy ẩn số là 4 và đã có đủ các ẩn số sau: 5, 4, 3, 2..

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2006

Mưa đá lớn trên vịnh Hạ Long là lời tiên tri được ứng nghiệm !

Thiên tai này thuộc hệ số 3.5 có sự giảm dần về số ẩn và nhân mạng sau sự kiện Sóng thần,

Ví dụ: 11/9/2001 – 26/12/2004 là 3 năm 3 tháng 15 ngày, theo cách tính tròn số gần nhất gọi là 3,5 năm , như vậy đơn vị tính là nửa năm và số người thiệt hại lên đến hàng trăm ngàn trong nạn sóng thần.

26/12/2004 – 27/05/2006 là 17 tháng 1 ngày và ngày đầu tiên đó nằm trong nửa tháng tiếp theo gọi là 17, 5 tháng tức thuộc hệ số 3.5, ẩn số là số 5 nguyên , như vậy đơn vị tính là nửa tháng và số người thiệt hại lên đến hàng ngàn trong cơn động đất tại Indonesia vừa qua.

27/05/2006 – 10.5 ngày, vậy số lẻ của nửa ngày sau ngày thứ mười, thuộc ngày thứ mười một, tức ngày 16/05/2006 cơn bão chanchu đã làm thịêt hại và mất tích hàng trăm ngư dân Việt ở Thái Bình Dương và thuộc hệ số 3.5, ẩn số là 3, đơn vị tính là ngày.

16/05/2006 – 21/11/2006 (ngày mưa đá lớn trên vịnh Hạ Long đã làm thịêt hại và mất tích hàng chục người ) là 6 th áng 5 ngày tức bước sang tuần đầu tiên của tháng thứ 7 thuộc hệ số 3.5, ẩn số là số 2 nguyên, các ẩn số giảm dần là 5, 3, 2..

Diễn biến:

6h45 phút sáng nay, thành phố Hạ Long bất ngờ hứng một cơn mưa đá lớn, kèm theo là dông sét. Nhiều tàu và đò của ngư dân trên vịnh Hạ Long đã bị đắm, 8 người chết tại chỗ. Con số thiệt hại vẫn chưa dừng lại bởi trong vịnh có nhiều tàu bị chìm, nhiều công trình bị hư hỏng.(theo vnexpress.net ngày 21 tháng 11 năm 2006)

Buổi sáng kinh hoàng Ông Phạm Đức Minh, ngụ phường Cao Xanh, bàng hoàng kể lại trận cuồng phong khủng khiếp xảy ra lúc 7g ngày 21-11. Ban đầu nhiều người cứ tưởng đây là một trận dông gió bình thường nhưng rồi bỗng nhiên sấm sét nổ vang trời và mưa đá tuôn rào rào. Cùng lúc ấy, đèn điện bỗng tắt phụt, nhiều nhà náo loạn. Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, lốc và mưa đá làm 10 người thiệt mạng và bốn người mất tích; 55 người bị thương (34 người đã ra viện). Trên vịnh Hạ Long có 32 tàu thuyền và sà lan bị đắm. Bốn cần cẩu, gồm hai cần cẩu container và hai cần cẩu giàn của cảng Cái Lân bị đổ… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 160 tỉ đồng. (Theo báo Tuổi Trẻ ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2006)

Lời tiên tri của sách Khải- huyền chương 11 trong Kinh –thánh như sau:” 16 Hai mươi bốn trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình, đều cúi mình sấp mặt xuống, thờ lạy Đức Chúa Trời 17 mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì.18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. 19 Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn.”

Nhận định: Thiên tai xảy ra trên vịnh Hạ Long lúc 7g ngày 21-11-2006 nằm trong tuần đầu tiên của tháng thứ bảy tính từ 16/05/2006 tức ngày cơn bão chanchu đã làm thịêt hại và mất tích hàng trăm ngư dân Việt ở Thái Bình Dương và thuộc hệ số 3.5 Sự việc trên có sự trùng hợp về thứ tự,hệ số 3.5 và nội dung vì thiên tai này xảy ra sau sự kiện Sóng thần có tên là Cơn thạnh nộ. Phải chăng trong cơn mưa đá vừa qua tại Vịnh Hạ Long cũng có động đất nhẹ dưới lòng Vịnh vừa đủ để tạo ra những gợn sóng đánh đắm chìm tàu Thuyền trên Vịnh. “sấm sét, động đất và mưa đá lớn.” đây là chuỗi từ ngữ chỉ về sự thiệt hại về nhân mạng nhưng số thiệt mạng không nhiều như sự kiện 11/9 lời tiên tri đã nói trực tiếp là 7000 ng ười chết còn sự kiện Sóng thần thì lời tiên tri cũng khẳng định làm chết nhiều người ta và huyết chảy ra.. dài một quãng là 1600 dặm.

Lời tiên tri cho biết sắp tới sự kiện xảy ra trên vịnh Hạ Long lúc 7g ngày 21-11-2006 sẽ được tái lập trên một vùng rộng lớn hơn khốc liệt hơn như sau: Khải- huyền chương 16 : 17. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! 18. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. 19. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Ðức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. 20. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. 21. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta-lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Ðức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê.

Vậy lời tiên tri trong Kinh-thánh cho biết sắp tới sẽ có mưa thiên thạch và mưa lửa nữa và cũng sẽ làm thiệt hại về nhân mạng và tài sản nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp tục bình thường vì mọi người vẫn không ăn năn, nhưng hy vọng những điều này sẽ không diễn ra ở vùng đất, biển Việt này vì dân nơi đây đã chịu thiêt hại về vật chất và sinh mạng qua các nạn nhỏ của lời tiên tri rồi.

Kết: Mưa đá lớn trên vịnh Hạ Long vừa qua nằm trong chuỗi lời tiên tri của hệ số 3.5 để rồi sẽ diễn ra một nạn lớn khác gọi là nạn thứ tư.

Chủ Nhật, 03/12/2006, 02:15 (GMT+7)*

Phát hiện kiểu động đất mới TT – Các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố trên tạp chí khoa học Science Express khám phá về một kiểu động đất mới, tuy rất nhỏ nhưng lại giúp dự báo các trận động đất lớn. Theo Viện Nghiên cứu địa cầu Nhật, những cơn động đất này chỉ khoảng 3 – 3,5 độ Richter, quá nhỏ để con người cảm nhận được. Tuy vậy, đây là dấu hiệu cho thấy các mảng địa tầng sâu trong lòng đất đang trượt, đè chặt nhau trước khi bất ngờ gãy đổ và tạo nên các cơn địa chấn lớn như trận động đất tạo sóng thần ở Thái Lan cách đây hai năm. Theo nhà nghiên cứu Y. Hito – một trong các tác giả phát hiện mới, phát hiện này giúp giới khoa học hiểu thêm về bản chất của động đất.

MINH HUY (Theo S.Express, Cosmos)

Ngày 5, tháng 12, năm 2006

Cơn Bão số 9 (Durian) cũng thuộc hệ số 3.5 vì tâm huỷ diệt của cơn bão diễn ra vào ngày 5/12/2006 tức ngày thứ 14 tính từ ngày 21/11/2006 vừa qua tức ngày mưa đá lớn trên vịnh Hạ Long, vậy ẩn số là 4 và đã có đủ các ẩn số sau: 5, 4, 3, 2..

NGÀY KẾT THÚC

Ngày 6 tháng 4 năm 2008

Lời tiên tri về nạn thứ tư:
Khải-huyền 8: 12-13
“12 Vị thiên sứ thứ tư thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy, hầu cho một phần ba các vì sáng ấy đều bị tối tăm, và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng, và ban đêm cũng vậy.
13 Bấy giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời, kêu tiếng lớn rằng: Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay! cho những dân sự trên đất, vì cớ tiếng loa mà ba vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa.”
Nội dung của “Beijing-2008″ bức tranh thứ nhất

http://i22.photobucket.com/albums/b332/cnuforum/Beijing2008.jpg
Bối cảnh: Ngoài biển Thái Bình đen đặc mây vần vũ, âm u bão tố… như cục diện ở biển Đông với các quần đảo của Việt-nam bị xâm chiếm.
Các vị thiên sứ hóa thân thành người địa cầu, và họ cũng nhập gia tùy tục khi vào nhà của người Trung Quốc vì trên tường nhà có chân dung nhà lãnh đạo Trung Quốc, tức hóa thân thành dân khu vực do mình phụ trách, tức bốn sắc dân của địa cầu, gồm Âu( người Nga đại diện vì đông dân nhất châu Âu), Mỹ trắng(đại diện châu Mỹ vì họ đông dân nhất), Đại diện cho châu Phi và châu Úc là thổ dân tóc quăng, Châu Á( Trung Quốc đại diện vì đông dân nhất châu Á), họ đã đến Trung Quốc để bàn giao Ấn nạn thứ tư, trong giờ giải trí nghỉ ngơi họ cũng chơi cờ phổ thông của Trung Quốc là mạc chược
Do vậy, Ngồi ở vị trí thứ nhất là người Nga, vị trí thứ hai là người Mỹ trắng, vị trí thứ ba trong bức thứ nhất thiên sứ lại hóa thân thành người châu Á để phân bua sao trong nạn thứ nhất vào những ngày kết thúc thì dân Nhật chết nhiều nhất tức trận bom nguyên tử, và phân bua sao trong nạn thứ ba vào những ngày kết thúc thì dân nam Á và đông nam Á cũng là dân châu Á chết nhiều nhất vv, người nhỏ bé hầu việc các thiên sứ chánh trong ván cờ là thiên sứ của dân Việt nhưng dấu thân phận mình bằng yếm của Đài loan còn thiên sứ người Mỹ thì luôn luôn cảnh giác với vị thiên sứ hầu việc.

Nội dung của “Beijing-2008″ bức tranh thứ hai

Sau khi vị thiên sứ ngồi ở vị trí thứ ba phân bua song, thì vị thiên sứ tóc quăng ngồi vào vị trí của mình để bàn giao đồng hồ thời gian thi hành ấn thứ tư cho vị thiên sứ đại diện Trung Quốc, và vị thiên sứ nhỏ bé người Việt thấy được cơ hội đã đến để đòi lại các quần đảo của dân Việt bị chiếm nên thay đổi kiểu tóc hiện đại cùng yếm thi hành ghi năm 2008 rồi tiến lại gần bàn cờ hơn và bờ biển cũng đã êm hơn để chuẩn bị một nạn hủy diệt sắp đến gọi là nạn thứ tư, còn vị thiên sứ thứ tư sau khi nghe vị thiên sứ của dân Nhật phân bua nên đã quyết định chọn xong 1 ấn thi hành giống như quân cờ giấu bên dưới tức cách thức hành xử trong nạn thứ tư này và dấu xăm dưới lưng mông đã biến mất chỉ còn lại dấu xăm của chim phụng hòang tức chim thời tiền sử báo tin sau nạn này còn ba nạn khốn nữa.
Bức sơn dầu “Bắc Kinh 2008” đang được trưng bày tại Triển lãm nghệ thuật New York.
Bức tranh trừu tượng này phải chăng là điềm xấu với Bắc Kinh 2008 ?

Trên thế giới có năm Châu lục chánh, năm chủng tộc chánh nhưng chỉ có bốn sắc dân như sau:
- Trắng (Bạch) tức thổ dân châu Âu, do đó thế chiến thứ nhất và nhì xuất phát từ châu Âu(đã ứng nghiệm liên quan đến nạn thứ nhất)
- Đỏ (Hồng) tức thổ dân da đỏ ở châu Mỹ (đã ứng nghiệm liên quan đến con thú dưới đất và nạn thứ nhì)
- Đen(Ô) tức thổ dân ở châu Phi và châu Úc ,nhưng chủng tộc thì khác(đã ứng nghiệm liên quan đến nạn thứ ba)
- Vàng (Vàng-vàng) tức thổ dân châu Á, thổ dân đông nhất( sẽ tới hay gọi là nạn thứ tư)
Vậy có lời tiên tri về các nạn liên quan đến các sắc dân trên

“Khải-huyền 6

1 Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ nhứt trong bảy ấn thì tôi thấy một con trong bốn con sanh vật nói tiếng như sấm rằng: Hãy đến!
2 Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch. Người cỡi ngựa có một cái cung; có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại đến đâu cũng thắng.
3 Khi Chiên Con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sanh vật thứ nhì nói: Hãy đến!
4 Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.
5 Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.
6 Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mình bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.
7 Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sanh vật thứ tư nói: Hãy đến!
8 Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cỡi ngựa ấy tên là Sự Chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dự trên đất.”
Vậy nạn thứ tư sẽ liên quan đến dân da vàng cũng như những diễn biến ở Thái-bình-dương
Phải chăng thần chết đã bàn giao nạn hủy diệt thứ tư cho đại diện thần hủy diệt của dân đồng văn là Trung Quốc, người nhỏ bé đứng cầm giổ táo có bốn quả là đại diện bốn quốc gia đồng văn gồm: Nhật, Hàn, Đài-loan và Việt-nam với sự cảm thông với Trung-quốc vì họ sẽ chịu thiệt hại trong nạn hủy diệt này.
Trên bàn cờ có đủ đại diện các sắc dân, người nằm tóc vàng tức dân da trắng châu Âu, người mặt đầm trắng tức dân Mỹ trắng thế dân da đỏ làm chủ châu Mỹ, người tóc quăng tức đại diện cho thổ dân ở châu Phi và Úc, người quay lưng có xâm con rồng trên vai là đại diện dân da vàng tức Trung Quốc.
Vì sao bức tranh trên lại trùng hợp với bức tranh dưới đây phải chăng đó là điềm xấu với người phương bắc của dân Vietnam.
———————————————————————————
Ngày 12 tháng 5 năm 2008
Thần hủy diệt đã ra tay theo sau là sự chết và âm phủ qua sự kiện
Động đất dữ dội ở Trung Quốc
http://www.vnexpress.net/GL/Topic/?ID=5176
Việt Nam quốc gia đồng văn sẽ chia cảm thông thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2008/05/3BA023D2/
Hình ảnh sự chết và âm phủ của nạn thứ tư tại Trung Quốc:
Thị trấn Ánh Tú (Yingxiu) nằm trong vùng tâm chấn thuộc huyện Văn Xuyên (Wenchuan), tỉnh Tứ Xuyên, có khoảng 10.000 dân thì có đến hơn 7.700 người thiệt mạng và đa phần nhà cửa bị san phẳng.
> Ảnh thảm khốc từ tâm chấn / Video trận động đất

Nhiều khu dân cư với những khối nhà cao tầng ở Ánh Tú trở thành bình địa sau cơn địa chấn mạnh 7,9 độ Richter. Tính đến sáng nay, tổng số người chết trong trận động đất ngày 12/5 tại tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan) Trung Quốc đã lên đến gần 20.000 người và còn 26.000 nạn nhân khác vẫn bị vùi lấp. Khoảng 10 triệu người của tỉnh đã bị ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa này. Ảnh: BBC.
Các tuyến đường bộ nối với Ánh Tú đều bị xóa sổ hoặc đất đá vùi lấp. Các nhân viên y tế phải vượt qua nhiều đoạn đất đá ngổn ngang để tiếp cận thị trấn này. Trong số hơn 2.000 người còn lại may mắn sống sót của Ánh Tú thì có quá nửa bị thương nặng. Ảnh: Xinhua.
Cách duy nhất để có thể chở hàng cứu trợ tới Ánh Tú và vận chuyển người bị thương là bằng máy bay trực thăng. Một nhân viên y tế của quân đội Trung Quốc đang hối hả chạy đến nơi người bị thương để đưa lên máy bay. Ảnh: Xinhua.
Cảnh đổ nát hoang tàn của Ánh Tú chỉ sau vài giây địa chấn. Khi tiếp cận được thị trấn này sau hơn một ngày bị chia cắt, lực lượng cứu hộ đã phát hiện hậu quả của trận thiên tai còn kinh hoàng hơn nhiều so với những gì họ dự đoán. Ảnh: Xinhua.
Hai nhân viên cứu hộ đang chăm sóc một nạn nhân nhỏ tuổi trên chiếc trực thăng. Em học sinh may mắn này đang được đưa từ thị trấn Ánh Tú đến thành phố Thành Đô để cấp cứu. Ảnh: Xinhua.
Người dân Ánh Tú ngóng về thành phố đã nổ nát từ nơi ở tạm. Hàng nghìn binh sĩ Trung Quốc đã được điều động tới đây cứu hộ bằng trực thăng và thuyền. Ảnh: Xinhua.
Một ngôi trường bị đổ sập ở Ánh Tú sau cơn địa chấn. Ngoài trận động đất chiều 12/5, những cơn dư chấn liên tiếp sau đó đã phá hủy nốt những tòa nhà còn lại của thị trấn và gây ra lở đất làm tắc nghẽn đường sá. Ảnh: Xinhua.
Những người may mắn sống sót của thị trấn Ánh Tú tạm sống trong các lều bạt với số tài sản ít ỏi mang theo được. Với tổng số 7.700 người thiệt mạng trên10.000 dân, Ánh Tú là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất vừa qua. Ảnh: Xinhua.
Phạm vi tàn phá của trận động đất ngày 12/5 ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan). Vùng có màu đậm là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất vì nằm gần tâm chấn với hai huyện Văn Xuyên (Wenchuan) và Bắc (Beichuan). Các đô thị bị tàn phá dữ dội nhất có Đô Giang Yển (Dujiangyan), Ánh Tú (Yingxiu), Miên Dương (Mianyang), Miên Chu (Mianzhu), Thập Phương (Shifang), Đức Dương (Deyang)… Đồ hoạ: BBC.
Hình ảnh sự chết và âm phủ của nạn thứ tư tại Myanmar khốn quẫn sau bão
Cả gia đình chui rúc dưới căn nhà bị bão thổi nghiêng ngả, dân chúng tắm giặt, đánh răng ngay giữa phố. Hàng triệu người Myanmar đang vật lộn sau cơn bão Nargis.
> Người Myanmar trong cảnh điêu tàn

Một phụ nữ nấu cơm cho gia đình dưới lều gần nhà của bà đã bị phá hủy trong cơn bão lốc Nargis ở thị trấn Kyaiklat, phía tây nam thủ đông Rangoon. Liên Hợp Quốc ước tính có 1,5 triệu người Myanmar đang phải sống vật lộn vì cơn bão này.
Hai cha con người Myanmar đứng trong ngôi nhà đã bị bão phá hủy. Ánh đèn duy nhất soi sáng chỗ họ đứng hắt ra từ một trạm y tế di động tại Bogalay, tây nam Rangoon.
Một gia đình chui rúc phía dưới căn nhà gỗ bị cơn bão đánh nghiêng ngả. Khoảng 50.000 dân ở Bogalay, tây nam Rangoon, đang phải chịu cảnh thiếu thực phẩm và nước uống.
Thanh niên tắm táp và đánh răng ngay giữa phố ở Rangoon.
Bốn mẹ con ở thị trấn Kyaiklat may mắn sống sót qua cơn bão.
Một bé gái Myanmar ăn cơm trong một trại tị nạn ở phía nam Rangoon. Ảnh: AP.
Một bé gái Myanmar ăn cơm trong một trại tị nạn ở phía nam Rangoon. Ảnh: AP.
Dân thị trấn Phyar Pon, tây nam Rangoon, chen chúc xếp hàng chờ lấy gạo cứu trợ.
Dân làng ở châu thổ Irrawaddy giặt quần áo bên bờ sông. Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã tới Myanmar vào hôm qua nhằm giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão. Một nhà ngoại giao Mỹ ước tính hơn 100.000 người thiệt mạng sau cơn bão này.
Căn nhà bị phá tan hoang của những người may mắn sống sót sau bão Nargi

 

 

0

Ngày kết thúc Ấn thứ ba

by

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 1 năm 2005
SÓNG THẦN NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2004 LÀ LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

 

 

Sóng thần ngày 26-12-2004 là lời tiên tri được Kinh thánh báo trước gọi là Nạn thứ ba sau sự kiện 11.9, có tên là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được đề cập trong sách Khải-huyền và các phần tiên tri khác của Kinh thánh:
Khải-huyền 11: 14 là câu kết của sự kiện 11.9 rằng “Nạn” thứ nhì qua rồi; nầy “Nạn” thứ ba đến mau chóng Khải-huyền 14 gọi biến cố trên là chén và rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời quăng xuống đất gây ra sự huỷ diệt về nhân mạng và tài sản dài một quãng là một ngàn sáu trăm dặm. tức từ khu vực Đông nam Á dài đến Silanka và nam Ấn-độ
Các dân tộc ở khu vực này đa phần theo tín ngưỡng không phải là cơ đốc nhưng trong nạn trên cũng có một số người theo tín ngưỡng cơ đốc thuộc các nước phương tây trong đó có bắc Âu bị thiệt mạng nhiều nhất, và họ đã cầm được vé để sau này vào nước thiên đàng “Vì Ðức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta,10 là Ðấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5: 9)
Khải-huyền 14: 12 Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.13 Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Ðức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngôi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.”
Khải-huyền 8: bổ túc các dữ liệu về nạn thứ ba như sau: “10 Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một ngôi sao lớn ở trên trời rơi xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc; ngôi sao ấy rơi vào một phần ba các sông lớn và các suối nước.
11 Tên ngôi sao đó là Ngải cứu, một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người ta, vì đã biến thành ra đắng.

Trên trái đất có ba biển lớn tương đồng với nhau về dân số và quốc gia: Thái-bình dương, Ấn-độ dương, Ðại-tây dương và Sóng thần xảy ra tại Ấn-độ dương tức “một phần ba nước biến ra như mùi ngải cứu, và làm chết mất nhiều người ta”
Sách Ha-ba-cúc đoạn 3 bổ túc các dữ liệu sau: Các dân tộc ven bờ biển ở Ấn-độ dương bị Ðức Chúa Trời giày đạp” Ngài nổi giận bước qua đất;
Và đương cơn thạnh nộ giày đạp các dân tộc.” các khu vực khác trong Ấn-độ dương như bán đảo A-rập đất bị lung lay nhưng không bị thiệt hại về nhân mạng và tài sản và Phi-châu có hoạn nạn “Ta thấy những trại của Cu-san bị hoạn nạn, (Tức hàng trăm người bị thiệt mạng trong đó có Somalia bị nặng nhất ) Những màn cháng của đất Ma-đi-an lung lay” và tiên tri Ha-ba-cúc khẳng định cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời diễn ra nơi biển “Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển” {8} Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi;Các dòng nước chảy mạnh,Vực sâu vang tiếng, Rún biển giơ tay lên cao. Ngài cỡi ngựa đạp trên biển, (10)Trong đống nước lớn. (15) ..Trước khi có Sóng thần xảy ra thì có dịch đi trước tức Dịch cúm gia cầm.. “Ôn dịch đi trước mặt Ngài” (5)
Ma-thi-ơ đoạn 24 cho biết trước khi Chúa Jê-sus trở lại thế gian này thì sẽ có các tai nạn trên:       “37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.
38 Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, —39 và người ta khơng ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, — khi Con người đến cũng như vậy.” Sách Ma-thi-ơ đoạn 24 cũng khẳng định tai nạn xảy ra vào ngày nghỉ của mùa Đông và Sóng thần xảy ra đúng vào ngày nghỉ của mùa Đông tức Chủ nhật 26. 12. 2004 vừa qua “19 Ðang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú!
20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa Đông hay là ngày Sa-bát; (Xuất 31:15)
21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng khơng hề có nữa.
22 Nếu những ngày ấy khơng giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.”

Sách Lu-ca đoạn 21 khẳng định tai nạn xảy ra vào ngày nghỉ trong phân đoạn này là cơn thạnh nộ và có sóng đào “vì biển nổi tiếng om xòm vì sóng đào.” (bản dịch Thánh kinh diễn ý năm 1994 gọi là sóng thần)
Theo lời khẳng định trên cũng như diễn biến hiện nay thì những ngày sắp đến sẽ có thiên tai .. động đất vv.. nhưng nhẹ hơn và giảm dần để rồi sẽ tiếp nhận nạn thứ tư với sự hủy diệt cách thức khác nhưng cùng với yếu tố bất ngờ không kịp tránh đối với những người không tin như các nạn qua.
Sách Giu-de nói rằng:
13 như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời!
14 Ấy cũng vì họ mà Hê-nóc, là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên tri rằng:
15 Nầy, Chúa ngự đến với muôn vàn thánh, đặng phán xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin kính về mọi việc không tin kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ hổ mà những kẻ có tội không tin kính đó đã nói nghịch cùng Ngài.
16 Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi mà nịnh hót người ta.
17 Nhưng anh em, là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta đã nói trước.

CÁCH TRÁNH NẠN HIỆN NAY(Dịch cúm gia cầm..) VÀ BỐN NẠN LỚN SẮP ĐẾN THEO KINH THÁNH

Ðức Chúa Jêsus khẳng định trong sách Lu-ca đoạn 21 “36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra , và đứng trước mặt Con người.
CÁCH CẦU NGUYỆN: Ðức Chúa Jêsus khẳng định trong sách Giăng 14: 13 Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.14 Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.

DANH CỦA ĐỨC CHÚA CON LÀ JESUS
30 Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời.
31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.
32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Ðấng Rất Cao; và Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít là tổ phụ Ngài.

Sách Ma-thi-ơ, Giăng, Tê-sa-lô-ni-ca và Khải-huyền là sách do các sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ là tác giả.

Lời tiên tri về Ấn thứ ba:

5 Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sanh vật thứ ba nói: Hãy đến! Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô. Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân.6 Tôi lại nghe ở giữa bốn con sanh vật như có tiếng nói rằng: Một đấu lúa mình bán một đơ-ni-ê, còn dầu và rượu chớ động đến.

Ngựa ô tức nói về thổ dân da đen và dân da đen được phân bổ gồm thổ dân vùng nam Phi và trung Phi , vùng nam Á, vùng Đông nam Á ở Ấn Độ Dương và thổ dân Úc châu, sóng thần 26/12/2004 diễn ra ở Ấn Độ Dương và Úc châu được thái bình và Phi châu bị ảnh hưởng nhẹ.

1 2 3 4