Ngày 27 tháng 10 năm 2016

Luật gia, luật sư còn bị chơi luật rừng, vậy người dân Việt Nam tôi ơi còn chờ chi nữa, 500 vị  đang họp ở Ba Đình đó.
Tòa Gò Vấp xây dựng rất hoành tráng và hiện đại, nhưng tội nghiệp các thẩm phán phải làm việc theo chỉ đạo trưng dẫn luật một đàng làm một nẻo, các thẩm phán thay nhau hành dân đi kiện, họ sai chẳng ai xử lý, điều thẩm phán khác tiếp tục sai tiếp.. nản quá.

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh trước khi sửa chữa, lúc sửa chữa xong và hủy phá phân tích theo luật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 04 năm 2017
ĐƠN KIẾN NGHỊ
V/v Dân Luật kiện bị từ chối thụ lý trái pháp luật
Kính gửi:   Chánh án Tòa án nhân dân quận Gò Vấp,Tp.Hồ Chí Minh
Tôi là: Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968, Quốc tịch: Việt Nam, nghề nghiệp: Luật gia, luật sư.
Địa chỉ: thường trú tại 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Mẹ tôi là bà: Gosain Girich Girih, sinh năm 1949, Quốc tịch: Ấn Độ, giấy chứng nhận thường trú số 35/AĐ, thường trú tại: 203(số cũ 129) Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Nội dung:
Vụ thứ nhất: Năm 2012 chúng tôi đã có đơn kiện đến nay vẫn chưa được thụ lý.
Vụ thứ nhì: Đơn kiện ghi ngày 12/10/2016 và đơn kiện bổ sung ngày 27/10/2016 đến nay chưa được trả lời và thụ lý.
Vụ thứ ba Ngày 10/4/2017 tòa nhận đơn kiện, kiện theo luật “Trách nhiệm bồi thường của nhà nước” tức thẩm quyền của tòa cấp quận, nhưng thẩm phán lại ra văn bản sai nên đẩy hồ sơ kiện lên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Việc liên tục không thụ lý này là vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như luật Quốc tế, hậu quả vô cùng:
+ Các Đại biểu quốc hội dính án tử Viewvn.com/?p=124
+ Bị ếm nên nền kinh tế quốc gia què quặt Viewvn.com/?p=155
Kiến nghị Chánh án thẩm tra hồ sơ các vụ kiện của chúng tôi và có văn bản sửa sai tức chỉ đạo thụ lý.
NGƯỜI KIẾN NGHỊ  
Lâm Quốc Thanh (đã gởi)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 05 năm 2018

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:           Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Trích yếu: Về việc kiện hành vi hành chính và đòi bồi thường theo luật “Trách nhiệm bồi thường của nhà nước”  ( Yêu cầu áp dụng luật Tố tụng dân sự trong xét xử và luật Trách nhiệm bồi thường … trong việc thụ lý )

Nguyên đơn: 

Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968, Quốc tịch: Việt Nam, Căn cước công dân số 001068006791,    Nghề nghiệp: Luật gia, Luật sư.

Thường trú tại: 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Bị đơn:

Giám đốc sở Tư phápthành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 141-143 Pastuer, tp.HCM.

Nội dung: 

Việc thứ nhất:

- Ngày 06/04/2018 tôi phản ánh việc nhân viên thụ lý Sở không chấp nhận thẻ căn cước đến nhân viên cấp trên, nhân viên cấp trên bảo lưu yêu cầu tôi phải xuất trình hộ khẩu mới thụ lý làm lý lịch tư pháp,

Ngày 26/04/2018 tôi nhận được văn bản do nhân viên cấp trên chỉ đạo nhân viên cấp dưới trả lời với nội dung không áp dụng Luật căn cước ..mà áp dụng luật Lý lịch tư pháp 2009 tức phải xuất trình Cmnd và hộ khẩu khi làm lý lịch tư pháp, việc này trái với ứng dụng pháp luật của cơ quan hành pháp trong thi hành pháp luật. 

Việc thứ nhì:

Đơn kiện Giám đốc sở tư pháp không chấp nhận hồ sơ nhập tịch của mẹ tôi là công dân Ấn Độ có tôi là con ruột là trái với luật Quốc tịch, và việc kiện theo Luật trách nhiệm bồi thường ..thuộc tòa cấp Huyện xử sơ thẩm, việc tòa Gò Vấp đẩy lên Tòa cấp trên là trái luật Trách nhiệm …

Nay tôi viết đơn yêu cầu quý Tòa:

1)     Xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, là Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

2)     Buộc Giám đốc Sở Tư pháp, thành phố Hồ Chí Minh.

Thụ lý hồ sơ có liên can đến tôi của hai việc trên đúng theo quy định Hiến pháp cùng các luật Căn cước.. Quốc Tịch…

3)     Buộc Giám đốc Sở Tư pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Bồi thường thiệt hại với số tài chánh tương ứng 10.000.000 Vnđ  (Mười triệu đồng) bởi việc phiền hà của Giám đốc Sở Tư pháp khiến tôi mất thời gian nhiều ngày, tháng soạn thảo đơn khiếu nại và khởi kiện  như trình bày và chứng cứ kèm theo.

                                                                                                                           Bên khởi kiện

Lâm Quốc Thanh

Tòa đã nhận đơn