Ngày 18 tháng 03 năm 2016
Tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, bị từ chối bởi qui định riêng của sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh
Tại Việt Nam ứng cử có hai dạng, dạng phổ thông là công dân được đề cử bởi các tổ chức chính trị hay xã hội, dạng thứ hai là công dân tự ứng cử, tôi thuộc dạng tự ứng cử.
Tại thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban bầu cử thành phố do bà chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là chủ tịch, Ủy ban bầu cử phân công sở Nội vụ tiếp nhận đơn và ủy ban Mặt trận tổ quốc duyệt còn gọi là hiệp thương,
Bộ đơn dành cho các ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 có 4 biểu mẫu, mỗi biểu mẫu có tờ hướng dẫn ghi chi tiết, trong hướng dẫn có cách ghi khác với bên ngoài chút ít nên tôi phải bám theo hướng dẫn có trong biểu mẫu để ghi đơn và hồ sơ ứng cử, để hoàn chỉnh bộ hồ sơ tôi mất khoảng một tuần và đế nộp tại Sở nội vụ vào lúc 15 giờ ngày 13/03/2016 theo qui định 17 giờ cùng ngày là kết thúc nhận hồ sơ.
Họ hướng dẫn tôi lên 1phòng trên tầng một của dãy nhà làm việc của Sở Nội vụ  đóng tại 86 Lê Thánh Tôn, trong phòng có khoảng 5 nhân viên của Sở nội vụ, họ phân công một nhân viên nữ kiểm tra hồ sơ, sau khi xem hồ sơ họ chỉ cho tôi đánh dấu bằng viết chì của họ, đánh dấu những chỗ ghi sai vị trí và thiếu,
Mẫu số một tức đơn ứng cử họ nói Hội luật gia Việt Nam không phải là tổ chức chính trị nên tôi ghi sai, lạ quá tôi đã đọc nhiều lần về Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam do bộ Nội vụ phê duyệt, ngay trong lời nói đầu đã khẳng định “Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện của các luật gia trong cả nước”
Tôi là chủ doanh nghiệp nhưng họ nói phải ghi là quản lý doanh nghiệp, lại thêm một việc lạ, lại thêm việc lạ nữa họ nói tại cột 14 Nơi làm việc: tôi ghi địa chỉ Doanh nghiệp họ nói phải ghi tên Doanh Nghiệp tại cột 14
Mẫu 1
Đến mẫu thứ hai là phần lý lịch, có hình họ nói hình tôi sai vì có nền xanh còn qui định phải là nền trắng và có dấu giáp lai hình, tôi phản biện trong tờ hướng dẫn không qui định, họ xem tiếp và la lên tại sao tôi lại tự xác nhận chính mình và đóng dấu, họ nói phải ra Phường đóng dấu, tôi phản biện theo luật quốc tế cá nhân tự xác nhận , họ nói đây là Việt Nam, tôi đưa ra bằng chứng tại Việt Nam rằng năm 2007 tội tự xác nhận và được chấp thuận, một nhân viên đứng tuổi hơn chạy qua phòng khác xin ý kiến và về trả lời tôi được quyền tự xác nhận và đóng dấu doanh nghiệp trong trang lý lịch.
Các mẫu còn lại đều có tranh luận và cuối cùng họ cũng đồng ý, trong thời gian tranh luận và phản biện thì nhân viên kiểm tra hồ sơ tôi đã xong, họ kẹp lại nhưng họ từ chối nhận đơn vì ghi không đúng theo qui định của họ dù tôi đã ghi đúng theo hướng dẫn trong biểu mẫu.
Khi xem giờ tôi thấy là 15giờ 30 phút tức còn 90 phút mới kết thúc nếu chỉnh lại hồ sơ theo ý sở Nội vụ vẫn còn kịp, nhưng liền sau đó có luồng tư tưởng khác đấu tranh làm theo qui định tào lao của sở Nội vụ hay theo mẫu hướng dẫn trong biểu mẫu, trong 20 phút đấu tranh để quyết định tôi đã quyết định làm theo mẫu không làm theo qui định của sở Nội vụ tức không chỉnh sửa hồ sơ và chẳng quay lại sở Nội vụ nữa.
Ngày 14/3/2016 theo thông tin tôi biết chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố đã bàn giao hồ sơ của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội từ sở Nội vụ cho Mặt trận tổ quốc để duyệt còn gọi là hiệp thương vào ngày 17/3/2016.
Ngày 15/3/2016 tôi đem hồ sơ đến Ủy ban Mặt trận tổ quốc nơi đây từ chối nhận hồ sơ tôi và chỉ tôi đến 86 Lê Thánh Tôn.
Thôi mất niềm tin quá rồi chờ xem trò hề sắp xảy ra,
Ngày 17/3/2016 Ủy ban Mặt trận tổ quốc duyệt chấp nhận 100% hồ sơ do chủ tịch ủy ban Bầu cử thành phố bàn giao.
Duyệt 100%, không biết họ dựa trên nền tảng nào làm thước đo để duyệt.
File hồ sơ để toàn dân Việt xem và dân Luật kiểm chứng.