Thành phố Hồ Chí minh ngày 01 tháng 12 năm 2014

“11 Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”( ICô-rinh-tô 13:11)

Người Cơ Đốc đã được Đấng Christ xóa tội nên gọi là Thánh đồ, khi nói về người Cơ Đốc trong tâm linh không nên dùng từ tội lỗi, có chăng họ chỉ vi phạm, lỗi lầm chớ không thể dùng từ tội lỗi được, ai chối bỏ niềm tin thì mới bị xóa tên khỏi sách sự sống, đối với người Cơ Đốc thì ăn năn để trưởng thành trong tâm linh, chớ không phải ăn năn được xóa tội, bởi vì khi được gọi là Cơ Đốc nhân thì Đấng Christ đã xóa tội họ rồi, sự xóa tội là sự ban cho “nhưng không” qua sự đổ huyết của Con cả Đức Chúa Trời, ai tin Jesus là Christ thì Chúa Cha xem người đó là công bình.

Bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo Cơ Đốc xem Kinh thánh như văn tự loài người, nên không có cách nhìn tổng hợp rồi họ dắt giáo dân họ lầm lạc từ khi buộc giáo dân họ đọc bài cầu nguyện chung ( Kinh lạy Cha) mẫu mà Đức Chúa Jesus ban cho người Do Thái, thuở xưa nhà lãnh đạo dân Israel đã nhắc nhở mọi người xem kinh thánh như sau: Joshua 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong lúc ấy Kinh thánh chỉ có 5 sách của Moses.

Nếu đối chiếu bộ Kinh thánh giữa Công giáo và Tin lành phần Cựu ước ta sẽ thấy Công giáo 46 cuốn trong khi phần Cựu ước của Tin lành chỉ 39 sách, còn Tân ước giống nhau về số lượng tức 27 sách, tuy nhiên lời văn giữa Công giáo vào Tin lành trong kinh thánh có một số trái ngược nhau như màu sắc, số liệu, từ dùng, như về từ dùng trong Lu-ca 23: 43 Công giáo dịch là Thiên đàng trong khi Tin lành dịch là Ba-ra-đi (Paradise), màu sắc, trong Khải Huyền 6: 4 bản Tin lành dịch “sắc hồng”, bản Công giáo dịch “đỏ như lửa” về số lượng, trong Khải Huyền 13: 18 bản Công giáo dịch là “tên một người” bản Tin lành dịch “một số người” như vậy một bên số ít và một bên số nhiều. Nếu so sánh toàn bộ Kinh thánh của Công giáo và Tin lành trong tiếng Việt thì sẽ có một số khác biệt, chưa kể Kinh thánh các tiếng khác cũng vô số bản dịch nên trong nghiên cứu nếu không cẩn thận thì sẽ sai lầm, huống chi nghiên cứu và giảng Kinh thánh lại là việc tâm linh nên cần có sự soi sáng của Thánh Linh.

Khi tôi nghiên cứu Kinh thánh thì lấy bản dịch phổ thông của Tin lành tức bản dịch Phan Khôi, khi tìm hiểu nhà văn Phan Khôi thì tôi được biết lúc dịch Kinh Thánh nhà văn này không phải là người Cơ Đốc nên bản dịch này có sự khách quan rất cao tức họ không bị in trí, giáo điều trong khi dịch, và tôi tham khảo các bản dịch khác để tìm hiểu một vấn đề cần sáng tỏ,

Ví dụ: Để tìm hiểu ngày Chúa Jesus tái lâm trên không trung tức ngày sóng thần 26-12-2004, trong bản dịch Tin lành dịch là “sóng đào”, và bản Công giáo dịch là “sóng thét” tôi tham khảo bản dịch diễn ý năm 1994 của Tin lành thì dịch là sóng thần, và nguyên tắc tiên tri là nói trước hay dịch trước khi sự kiện đó xảy ra, nên tôi đồng ý với bản diễn ý trong cụm từ “sóng thần”

Kinh thánh tân ước được sưu tầm và hoàn tất khoảng thế kỷ thứ IV- CN, và được phổ thông đại chúng từ cuối thế kỷ XV tức từ khi đạo Tin lành tách ra từ Vatican ở châu Âu.

Nên những người là tác giả viết Kinh thánh Tân ước dường như không có sự tham khảo trọn vẹn Kinh thánh Tân ước như ngày nay.

“16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”

Nhưng ngày nay người ta lại nâng lên một bậc “ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời” nên ứng dụng vô cùng nguy hiểm, sự thật trong Kinh thánh có rất nhiều lời gồm các lời của Sa-tan, lời Thiên sứ, lời loài người, lời người công bình và lời người ác vv, và lời Đức Chúa Trời phán trực tiếp rất là ít, kể cả lời Đức Chúa Jesus.

Ngày nay luật pháp loài người cũng có hai loại Hình sự và Dân sự, trong dân sự thì có vô số các luật chuyên ngành nữa, trong hình sự thì mới gọi là tội phạm còn trong trong dân sự gọi là vi phạm dân sự, hành chính, một quốc gia mà có quá nhiều người phạm tội thì quốc gia ấy chậm phát triển.

Nếu trong cuộc sống hằng ngày với xã hội, ai gọi người khác là kẻ phạm tội, người gọi ấy sẽ bị vướng vào tội xúc phạm danh dự  người khác được qui định trong luật Hình.

Vậy nên từ dùng tâm linh phổ thông trong cộng đồng Cơ Đốc ngày nay cần sửa lại các cụm từ, phạm tội thành vi phạm, xưng tội thành xưng lỗi lầm, việc sửa này phù hợp với cách nhìn xuyên suốt Kinh Thánh và phù hợp với Luật của nhà nước hiện hành mà Kinh thánh gọi “hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời