2

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

15.04.2016 by

Lời Đức Chúa Jesus phán : “Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Ý KIẾN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992


Nội dung góp ý:
-
Đồng ý với những nội dung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và có ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung những Chương, Điều, Khoản cùng từ ngữ cụ thể :

Điều 2: yêu cầu bỏ phần “ mà nền tảng ….đội ngũ trí thức “ vì: nhân dân Việt Nam chỉ có ba thành phần trên thôi sao

Điều 4: Yêu cầu bỏ vì Đảng Cộng sản không còn xứng đáng là đại biểu cho nhân dân Việt Nam ngày nay nữa vì: Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đứng trên luật pháp và hèn nhát sợ đảng viên thù oán nên không dám kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật (vụ đồng chí X ), Vụ trên 90% đảng viên Cộng sản là đại biểu Quốc hội làm ngơ không can thiệp vụ vi phạm pháp luật của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc không chỉ đạo cơ quan cấp dưới xóa đăng ký thế chấp các bất động sản được ngân hàng nhà nước giải trừ GIÁ TRỊ NHIỀU NGÀN TỶ có trong 2 công văn số 430 và 431/NHNN-HCM07 ngày 18/8/2003 dù có kiến nghị nhiều lần đến kỳ họp suốt trong hai nhiệm kỳ hiện tại và đã qua.
Điều 14: Yêu cầu sửa thêm từ” hiện tại” phía sau và tương lai là Sài Gòn vì Việt Nam đất liền hình chữ S ngày nay chính là ba vương quốc thuở xưa tức Đại Việt phía bắc do dân tộc Kinh làm chủ, Chiêm Thành miền trung do dân tộc Chàm làm chủ và miền nam là Thủy Chân Lạp do dân tộc Khơ Me làm chủ, Huế tức vùng đất Chiêm Thành thuở xưa đã được người Việt làm thủ đô thống nhất hơn 100 năm, như vậy còn lại vùng đất miền nam là của Chân Lạp  xưa chưa bao giờ là thủ đô thống nhất của người Việt trong đó Sài Gòn đủ tư cách để làm thủ đô của nước Việt thống nhất ngày nay, cần có một tầm nhìn không thiên vị ba vùng đất hình thành nên nước Việt ngày nay .
Điều 21: Yêu cầu sửa thêm cụm từ phía sau “trừ người tham nhũng lớn”
Điều 75, khoảng 10, Điều 79 khoản 4: Yêu cầu sửa từ ngữ pháp luật sau: văn bản Quy phạm pháp luật chỉ gồm Hiến pháp, Luật và Pháp lệnh còn tất cả văn bản khác gọi là văn bản quy phạm hành chính
Điều 107 khoản 3:Yêu cầu sửa: bỏ tòa án đặc biệt thay bằng tòa án Hiến pháp.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3 năm 2013
Người góp ý
Lâm Quốc Thanh(đã ký và gởi)
Địa chỉ: 223 Nguyễn Thái Sơn, P7,Q.GV, Tp.HCM
Di động : …Email: rungnuoc@yahoo.com
——————————————————————————
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2013
 
Quốc hội đã chấp thuận sửa đổi 3/6 góp ý trên:
1/ Sửa đổi điều 21 như sau:

Điều 21 (mới)

“Mọi người có quyền sống.”

Sửa đổi thành điều 19 có thêm 2 cụm từ phía sau:

“Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.”

2/ Trong dự thảo Hiến pháp hợp thức hóa cụm từ Văn bản quy phạm pháp luật nhưng Hiến pháp mới loại bỏ cụm từ này

3/ Hiến pháp mới bỏ cụm từ tòa án đặc biệt mà trong Hiến pháp 1992 cũng như dự thảo Hiến pháp có dùng.

Sắp tới sẽ có sự giải thích Hiến pháp của Ủy ban thường vụ quốc hội cũng như sửa đổi một số luật và ban hành một số luật mới theo như Hiến pháp mới có hiệu lực từ năm 2014.

Ngày 12 tháng 2 năm 2016

Đảng Cộng sản Việt Nam ở kỳ Đại hội lần thứ 12 kết thúc kỳ họp vào 27/1/2016 đã tiếp thu ý kiến của Lâm Quốc Thanh tại góp ý Điều 4 trên tức kỷ luật ( Đồng chí X) không cho ra ứng cử nữa buộc rút lui tái cử.

Phế truất chính quyền cũ trước nhiệm kỳ tức tháng 3/2016 thay vì tháng 7/2016.

——————————————————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 01 năm 2014

ĐƠN KIẾN NGHỊ

 
Kính gởi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam
 
V/v  “Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập 499 Đại biểu Quốc hội để sửa đổi điều 100 Hiến pháp và giải thích Điều 19 Hiến pháp
Tôi tên là Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968 hiện thường trú tại 203 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Nay kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội như tiêu đề trên với sự trình bày sau:
Năm 2013 tôi có văn bản góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp do tổ dân phố gởi đến, sau khi góp ý và gởi lại tổ dân phố đồng thời công bố trên Web cá nhân tại: http://viewvn.com/?p=114
Về Điều 21 trong dự thảo: Yêu cầu sửa thêm cụm từ phía sau “trừ người tham nhũng lớn”
Nay Quốc hội sửa thành Điều 19 giữ nguyên văn phần trong dự thảo và thêm hai cụm từ phía sau để làm rõ hơn ý nghĩa của cụm từ ban đầu
Điều 19
Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.
Như vậy theo tôi hiểu thì tội tử hình trong luật hình bị bãi bỏ khi Hiến pháp có hiệu lực từ 0 giờ năm 2014
Ngày 13/1/2014, đại diện VKS tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị mức án tử hình đối với 34 bị cáo
Ngày 15/1/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, phạt hai bị cáo cùng chịu mức án chung là tử hình.
Việc làm trên của đại diện VKS tỉnh Quảng Ninh và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai là vi phạm Hiến pháp.
Nay kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đình chỉ các văn bản trên của đại diện VKS tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị mức án tử hình đối với 34 bị cáo và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai phạt hai bị cáo cùng chịu mức án chung là tử hình. Bởi những sự kiện này diễn ra sau ngày 1/1/2014 nên vi phạm điều 19 Hiến pháp, và Yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích điều 19 Hiến pháp cho toàn dân hiểu.
Việc Hiến pháp mới có hiệu lực đồng nghĩa các tử tù hiện nay thoát chết và còn chung thân.
Kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập 499 Đại biểu Quốc hội để sửa đổi điều 100 Hiến pháp.
Nội dung điều 100 Hiến pháp:
“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định của luật.”
Nội dung điều 100 như trên là vi Hiến vì thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật thuộc về Quốc hội được quy đinh tại điều 70 và 74 Hiến pháp.
Trân trọng kính đơn

Đã ký và gởi

Lâm Quốc Thanh
—————————————————————————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gởi: Trưởng cơ sở Học Viện Tư Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Đồng kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

V/v  “Xin xét lại bài thi môn Hình sự ngày 05/01/2014 làm theo điều 19 Hiến pháp mới bị rớt

Tôi tên là Lâm Quốc Thanh, sinh năm 1968 hiện thường trú tại 223 Nguyễn Thái Sơn, Phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, là học viên lớp nghiệp vụ Luật sư 14.1B tại cơ sở Học Viện Tư Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh, mã số sinh viên 185.

Kính trình trưởng cơ sở Học Viện Tư Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh sự việc sau:

Ngày 05 tháng 01 năm 2014, Học Viện Tư Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức cho lớp nghiệp vụ Luật sư 14.1B thi môn Hình sự với cáo trạng luận tội yêu cầu mức án tử hình, tôi làm bài theo hướng án tử hình bị bỏ bởi Điều 19 Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực ngày 01/01/2014, nên bị chấm rớt và toàn bộ các học viên khác làm bài theo Hiến pháp cũ tức luật tử hình còn hiệu lực thì đậu.

Hậu quả này nên tôi không được thi tốt nghiệp, nay kính mong Học Viện Tư Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh xử lý bài làm của tôi theo Hiến pháp hiện hành hầu tôi có danh sách trong ngày thi tốt nghiệp sắp tới vào ngày 15 và 16/02/2014.

Quá bức xúc khi làm bài theo Hiến pháp mới mà bị rớt nên ngày 18 tháng 01 năm 2014 tôi đã kiến nghị đến Ủy Ban thường vụ Quốc hội và yêu cầu giải thích Điều 19 Hiến pháp mới (đã công bố tại Web http://viewvn.com/?p=114) , trong thời gian Ủy Ban thường vụ Quốc hội chưa giải thích điều 19 Hiến pháp, kính mong Học Viện Tư Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét trường hợp của tôi.
Hậu quả có thể xảy ra như sau,
1)    Nếu Ủy Ban thường vụ Quốc hội giải thích Điều 19 là tội tử hình trong luật Hình sự bỉ bỏ, thì toàn bộ bài thi ngày 05/01/2014 đậu cũng sẽ bị bỏ bởi vi Hiến.
2)    Nếu Ủy Ban thường vụ Quốc hội giải thích Điều 19 là tội tử hình trong luật Hình sự vẫn còn hiệu lực thì bài thi của tôi ngày 05/01/2014 rớt, nhưng hậu quả: Việt Nam sẽ bị cả thế giới soi theo Điều 19 Hiến pháp mới bởi lời văn của Điều 19 Hiến Pháp, và Việt Nam cũng là thành viên chính thức của Hội đồng  nhân quyền Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 01/01/2014 cùng thời điểm với Hiến pháp 2013 có hiệu lực.
Ngày 16 tháng 02 năm 2014
Ngày 08 tháng 02 năm 2014, Học viện tư pháp đã dời lại lịch thi tốt nghiệp vào ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2014 
Phần Kiến Nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam
Căn cứ điều 74 khoản 4 Hiến pháp, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đình chỉ việc Học viện tư pháp tổ chức thi tốt nghiệp luật sư vào ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2014  để điều tra việc không tôn trọng Hiến pháp của Học viện tư pháp diễn ra ngày 05 tháng 01 năm 2014, việc tổ chức thi tốt nghiệp luật sư được tiếp tục sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích điều 19 Hiến pháp bởi đã có kiến nghị trước đó.

Căn cứ điều 88 khoản 2 và 3 Hiến pháp kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đình chỉ việc Học viện tư pháp thuộc Bộ Tư pháp đào tạo các nghiệp vụ tư pháp gồm Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư bởi nơi đào tạo các nghiệp vụ này phải trực thuộc Ủy ban tư pháp của Quốc hội chớ không thể trực thuộc Bộ tư pháp như hiện nay.

                                                                                       Trân trọng kính Đơn
                                                                                        Lâm Quốc Thanh(đã gởi)

Ngày 29 tháng 5 năm 2015

Đơn trên gởi ngày 6/02/2014 đến nay đã quá một năm nhưng Ủy ban thường vụ quốc hội Việt Nam không trả lời theo điều 74 Hiến pháp qui định nên phát sinh sự kiện pháp luật theo Điều 2 Hiến pháp và luật luật sư.

Tức Lâm Quốc Thanh trở thành luật sư trực thuộc Ủy Ban thường trực của Quốc hội.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016

Ngày 27/11/2015 Quốc hội đã dựa trên Hiến pháp thông qua bỏ 7 tội tử hình trong luật Hình có hiệu lực từ 1/7/2016 bảy tội sau:

“Cướp tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch.”

Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng quy định không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên.

Tội cướp tài sản được nêu đầu tiên mà tội cướp đã được làm đề bài của 

Học viện tư pháp tổ chức thi tốt nghiệp luật sư vào ngày 22 và 23 tháng 02 năm 2014.

Học viện tư pháp không hiểu và tôn trọng Hiến pháp mà đòi đào tạo luật sư, do vậy luật sư Việt Nam hiện nay không dám hiểu Hiến pháp Việt Nam thì làm sao phát huy nghề này.

 

2 Responses to Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>